V tichosti a nejrychleji, jak to jen jde, radnice Prahy 6 vypsala výběrové řízení na provoz jednoho ze svých nejvýznamnějších kulturních center: Kaštanu. Dne 18. 11. 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na nového nájemce, termín podání nabídek byl 2. 12. 2013, tedy pouhých 14 dnů od vyhlášení. Nový provozovatel měl mít objekt s nádvořím o celkové výměře přes 1.900 metrů čtverečních k dispozici 1. února roku 2014. Den předtím totiž končila smlouva současnému provozovateli.

Spolek Pro Břevnov (v té době ještě občanská iniciativa bez právního statusu) vydal k této situaci tiskovou zprávu a napsal otevřený dopis starostce a radním (viz níže). Vadilo nám, že radnice informace o výběrovém řízení neanoncovala dříve, například v magazínu Šestka, který městská část vydává. Radnice udělala jen nezbytné zákonné minimum: vyvěsila oznámení na úřední desce. Řada těch, kteří by třeba měli zájem, se v takovém případě o výběrovém řízení nedoví. Domníváme se, že výběrovému řízení, na v podstatě jediné kulturní centrum na Praze 6, by měla ze strany radnice předcházet větší snaha získat skutečně nejlepší projekt. Čtrnáct dnů je nejkratší možná doba, kterou umožňuje zákon, ale v žádném případě to není dostatečná doba na vypracování kvalitního projektu.

Na radnici se tak sešly pouze tři projekty, z nichž jeden byl vyřazen, neboť byl podán po zákonné lhůtě. Rada městské části Praha 6 vybrala projekt předchozího nájemce, občanského sdružení Unijazz. S předloženými projekty ani kritérii pro výběr nájemce nebyla veřejnost seznámena.

Vybraná vyjádření zúčastněných stran