Deset zajímavostí ze Dne architektury

Deset zajímavostí ze Dne architektury

V neděli 2. října jsme v rámci našeho spolku s kolegou Danem Čapkem již podesáté prováděli po břevnovské architektuře v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který organizuje spolek Kruh. Zhruba dvouhodinová procházka se tentokrát týkala Bělohorské ulice, začínali jsme u kulturního centra Kaštan a postupně došli dolů až před hotel Pyramida. Přes nevyzpytatelné počasí s přeháňkami, které naštěstí procházku orámovaly pouze na začátku a na konci, se sešlo již tradičně několik desítek návštěvníků.

Atmosféru procházky můžete vidět na přiložených fotkách, ale aby toto ohlédnutí nebylo pouze o prohlížení obrázků, uvádíme níže deset zajímavostí, které na procházce zazněly a o které se s vámi touto cestou chceme podělit.

 1. Břevnov nemá náměstí, proto za něj považujeme Bělohorskou ulici od Pyramidy až po Kaštan, ale je zajímavé, že regulační plán Prahy z 20. let 20. století navrhoval vznik centrálního náměstí s veřejnou budovou v jeho ose v místě dnešního hřiště Úl (nad Billou).
 2. Dům u Kaštanu byl původně zájezdním hostincem, přičemž do politických dějin se zapsal dne 7. dubna roku 1878. Tehdy zde lidé angažovaní v dělnickém hnutí založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu (předchůdkyni ČSSD). Následně byla budova v roce 1953 výrazně upravena, protože její jižní křídlo muselo být ubouráno při rozšiřování Bělohorské ulice. 
 3. Dům U Sládků (dnes DM drogerie) u zastávky U Kaštanu je jediným objektem v Břevnově, který má na fasádě sochu sv. Markéty. Dům dostal název po bývalém pekařství a takto byla pojmenována i zdejší tramvajová zastávka (dnes U Kaštanu).
 4. Na druhé straně ulice u zastávky U Kaštanu stojí reprezentativní bytový dům z roku 1895, který pro starostu Jana Kolátora postavil místní stavitel Václav Holeček. Ve štukové kartuši (erbu) nad vchodem je vidět monogram stavebníka JK a letopočet.
 5. Ferdinand Podzemný, autor Polikliniky Pod Marjánkou, na jejíž rekonstrukci a dostavbu nedávno proběhla architektonická soutěž, je známým českým architektem 50. a 60. let 20. století, mezi jeho nejlepší stavby patří například Skleněný palác v Dejvicích nebo plavecký stadion Podolí.
 6. Dům Drinopol je pojmenován podle tureckého města Hadrianopolis (dnes Edirne), které leží u hranic s Řeckem a Bulharskem, a to na počest jeho dobytí v rámci osvobozovacích bojů, které od roku 1912 (tedy v době, kdy začala být tato část Břevnova zastavována) podnikaly balkánské slovanské národy proti Turecku (Osmanské říši). Pojmenování domu souviselo s tehdejším panslavismem.
 7. Rozdělení na společenství vlastníků jednotek vzhledově škodí činžákům původního břevnovského sídliště pod Bělohorskou, protože domy jsou tak rozděleny na dvě poloviny a společenství se často nedokážou domluvit na jednotné revitalizaci fasád, proto při pohledu z Drinopolu tyto činžáky působí jako pestrobarevné dvojdomy.
 8. ZŠ na Marjánce z roku 1910 se oficiálně říkalo Jubilejní, protože její přípravy začaly v roce 1908, což bylo 60 let vlády Františka Josefa I., a sám císař na její stavbu přispěl. V jihovýchodním průčelí směrem k Vídni je nyní prázdný výklenek, kde bývala socha císaře, po vyhlášení republiky byla ale zničena.
 9. Bývalá předměstská výletní hospoda „Na Marjánce“ byla pojmenována snad podle majitelky Marie Zemanové v polovině 19. století, jako hostinec fungovala asi už před rokem 1857.
 10. Restaurace U Zelené brány je bývalou věhlasnou hospodou U Vonásků, jednalo se o zájezdní hostinec a na přelomu 19. a 20. století byla v Břevnově stejně slavná jako hospoda Na Marjánce.

Musíme zároveň zvážit, zda do budoucna budeme v těchto procházkách pokračovat, protože za deset let jsme pokryli prakticky celou část katastru Břevnova a další procházky by tak byly pouze opakováním těch předchozích. Přemýšlíme proto o tom, že bychom si v příštím roce dali pauzu a čas, který bychom jinak věnovali přípravě procházky, bychom mohli věnovat sumarizaci všech procházek od roku 2013, které by tak byly dostupné veřejně například zde na webu, a to v podobě těch nejzajímavějších informací a fotografií.

Uvidíme, ale něco se na příští rok zase připravit pokusíme, ačkoliv to tentokrát zřejmě nebude procházka. Děkujeme všem dosavadním příznivcům břevnovského dne architektury a o programu pro rok 2023 budeme včas informovat na facebooku nebo ve spolkovém newsletteru.

Michal Volf


Zuzana

There is 1 comment on this post
 1. Jan Hynek
  02 listopadu, 2022, 10:37 am

  Chápu, že už jste prošli celý Břevnov, ale co zopakovat témata? Já se například před desíti lety do Prahy teprve nastěhoval.

Leave a reply