Zásady zpracování osobních údajů Spolku Pro Břevnov

Zásady zpracování osobních údajů Spolku Pro Břevnov

Totožnost a kontaktní údaje správce

SPOLEK PRO BŘEVNOV

Hošťálkova 1950/27, Břevnov, 169 00 Praha 6.

IČO: 03123766

Kontakt: info@spolekprobrevnov.cz

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Spolek Pro Břevnov shromažďuje pouze osobní údaje, které nám poskytnete přímo (za účelem odběru newsletteru, mailové komunikace apod.).

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme

Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte sami:

  • Email, jméno a příjmení nebo přezdívka (v případě registrace odběru newsletterů)
  • Jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které nám sdělíte při mailové komunikaci (vyřizování vašich dotazů, podnětů a připomínek apod.)

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat a nadále zlepšovat služby, o které jste projevili zájem (odběr newsletteru apod.).

Příklady užití vašich osobních údajů:

  • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a její individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vás upozornili na okolnosti, týkající se vašeho vztahu ke spolku. Kromě toho se můžete přihlásit k odběru e-mailových newsletterů.
  • Zasílání obsahových newsletterů. Vaše osobní údaje nikdy nepoužíváme k nabídce produktů a služeb třetích stran.
  • Interní analýzy. Údaje využíváme za účelem analýz zájmů našich odběratelů o jednotlivá témata newsletteru a přizpůsobení newsletteru vašim zájmům.

 

Kdo bude mít k vašim údajům přístup

Vaše data spravujeme přímo nebo prostřednictvím aplikace Mailchimp. Správce této aplikace se zavázal nevyužívat poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje získané v rámci registrace k odběru newsletteru zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále maximálně jeden měsíc po jejím zrušení. Ostatní údaje zpracováváme po dobu do 31. 12. 2023, nepožádáte-li o výmaz vašich osobních údajů dříve.

Zde bychom vás chtěli upozornit, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu také za účelem poskytnutí služby (odběr newsletteru); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

S kým a proč sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem realizace služeb, o které jste požádali nebo je schválili nebo s vaším souhlasem. Údaje sdílíme také se zprostředkovatelem služeb aplikací Mailchimp. Tato služba se zavázala k dodržování zásad nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

Odběr newsletteru a informačních mailů můžete odhlásit na naší stránce pro odhlášení odběru případně formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty info@spolekprobrevnov.cz.

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pověřeným osobám spolku a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je ukončení zasílání newsletterů, neboť bez zpracování osobních údajů není zasílání možné.

 

Jaká jsou vaše práva

v souvislosti se shromažďováním vašich osobních údajů máte právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům
  • opravu svých osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování: Pokud by se vám již nelíbilo, že od nás dostáváte informace o novinkách v naší čtvrti, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • další práva jsou stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679po nabytí jeho účinnosti.

 

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nám napište na mail: info@spolekprobrevnov.cz. či písemně na naší adrese: Michal Volf, předseda Spolku Pro Břevnov, Hošťálkova 1950/27, Břevnov, 169 00 Praha 6.

 

Prohlášení Spolku Pro Břevnov

Spolek Pro Břevnov jako správce vašich osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Členové spolku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení členství ve spolku.

Daniela

Leave a reply