Nad klášterní zahradou vyroste bytový dům

Nad klášterní zahradou vyroste bytový dům

Přinášíme další informaci z Komise územního rozvoje, tentokrát o plánované novostavbě v ulici Radimova v místě stávajících garáží mezi zahradami Břevnovského kláštera a areálem Ústřední vojenské nemocnice. Stávající řadové garáže jsou určeny k odstranění. Pro řešenou lokalitu MČ zpracovala v minulosti zastavovací studii s regulačními prvky a plánovaný záměr z této studie vychází.

Stavba sestává ze dvou čtyřpodlažních objektů (přízemí a 3 patra, 3. patro je ustoupené), které jsou propojeny podzemním podlažím. V objektu je navrženo 16 bytových jednotek a 27 parkovacích míst v garážích, fasády jsou pojednány s otevřenými terasami nebo balkony se zelení.

Ze zápisu komise viz níže lze vyčíst, že záměr byl schválen jednomyslně v prosinci 2021. Nemělo by se jednat o žádnou předimenzovanou novostavbu, měřítkem by měla odpovídat blokům kolejí, které stojí za linií klášterní zdi. Prezentace záměru byla v rámci komise neveřejná a v současné době není o záměru možné veřejně zjistit další informace. Předpokládáme, že záměr je zatím ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení, a zatím nebyl na stavební úřad podán.

Pro další informace doporučujeme všem, které by tento záměr zajímal, obrátit se přímo na Odbor výstavby MČ Prahy 6.

Odkaz na stažení zápisu:
https://www.praha6.cz/cs/no_index_files/zapisy_usneseni/programy_zapisy/prilohy/ext_p6za4092109_7fe143a24e.doc

Zuzana

Leave a reply