Dražba pozemků v okolí Pyramidy

Dražba pozemků v okolí Pyramidy

Na konci února měla proběhnout dražba pozemků ve vlastnictví státu v okolí hotelu Pyramida. Ještě před dražbou jsme vyzvali MČ Praha 6, aby se státem jednala o stažení nabídky v současné podobě. Důvody jsou dva. Část pozemků státu tvoří linii, která byla uvažována jako možné propojení ulic Pod Královkou a Na Malovance, což by zamezilo nutnosti obcházení velkého neprostupného území. Zároveň by bylo z našeho pohledu bylo vhodné začít řešit využití všech pozemků v tomto území u ulice Patočkova, které patří Hlavnímu městu Praze. Jedná se totiž o parcely, kde by mohla být vybudována významná veřejná vybavenost pro občany Břevnova a zároveň tím toto území urbanisticky dořešit. Dražbu v aktuálním rozsahu jsme tak nepovažovali za strategický postup.

Starosta Šestky Jakub Stárek přislíbil, že prověří možnosti městské části zvrátit rozhodnutí o dražbě, neboť mu na základě našeho podnětu přišel prodej pozemků v majetku města také nelogický.

Dražba byla nakonec skutečně zrušena a Praha 6 ve spolupráci s HMP má tedy stále možnost dohodnout se se státem na využití pozemků pro veřejné účely (například výstavbu veřejné vybavenosti) a zajistit místním pěší propojení ulic Pod Královkou a Na Malovance.  Zda to tak skutečně dopadne ale zatím není jisté, bude záležet na dalších jednáních. Celou věc budeme nadále sledovat.

Text výzvy, adresované Městské části Praha 6

Rádi bychom poukázali na veřejnou dražbu státem vlastněných pozemků v areálu hotelu Pyramida (světle červeně), která se týká i pozemků č. 3684/7 a č. 656/5 (sytě červeně), na které navazují na pozemky č. 3684/8 a č. 656/1 (sytě modře) ve vlastnictví Hlavního města Prahy (světle modře).

První dvojice pozemků (č. 3684/7 a č. 3684/8) tvoří linii, která byla do budoucna uvažována jako možné pěší propojení ulic Pod Královkou a Na Malovance (ústí Strahovského tunelu bude zastřešené a v budoucnu pochozí). Současné propojení těchto ulic je možné pouze ulicí Bělohorskou nebo Patočkovou, což znamená obcházení velkého neprostupného území. Druhá dvojice pozemků (č. 656/5 a č. 656/1) představuje cennou plochu, kterou je možné využít pro možnou budoucí stavbu veřejné vybavenosti s výbornou dopravní obsluhou.

Ačkoliv záměru dražby ostatních pozemků rozumíme (předpokládáme, že nabyvatelem pozemků bude vlastník hotelu Pyramida, který tyto pozemky již několik desítek let používá), nepovažujeme za strategické a ani nezbytné, aby výše zmíněné pozemky (č. 3684/7 a č. 656/5) byly rovněž součástí prodeje.

V návaznosti na zachování pěší prostupnosti by bylo z našeho pohledu vhodné začít řešit využití všech pozemků v tomto území u ulice Patočkova, které patří HMP. Již od 80. let je pozemek oplocen (později sloužil jako zařízení staveniště tunelu Blanka) a přitom se jedná o parcely, kde by se mohla vybudovat významná veřejná vybavenost pro občany Břevnova a zároveň tím toto území urbanisticky dořešit.

Předčasný prodej pozemku parc. č. 656/5 by mohl omezit využití pozemků při Patočkově ulici a je otázkou, zda by tímto krokem stát nejednal v rozporu s úlohou řádného hospodáře.

Žádáme, aby byla nabídka v současné podobě stažena a nahrazena nabídkou v rozsahu světle červené plochy (pozemky č. 660/1 a č. 660/3).

Zuzana