Usedlosti v údolí brusnického potoka V.

Usedlosti v údolí brusnického potoka V.

Usedlost Panenská vznikla jako většina usedlostí na místě původní vinice kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. V první polovině 19. století ji nechal vybudovat Abundus Bachofen z Echtu, objekt měl podobu dvora, jejíž bránu zdobily dvě novogotické věže. Od konce 19. století měla usedlost převážně užitkový charakter, již plán Prahy z roku 1889 ji uvádí jako hřebčinec a později fungovala také jako armádní opravna techniky. Její definitivní zánik přišel v 50. letech, stála totiž v cestě nově bodované ulici Pionýrů, dnešní Patočkově.

Při pátrání po historii usedlosti jsme se museli vypořádat s nečekaným problémem, v mnoha zdrojích je totiž Panenská uváděna pouze jako alternativní název usedlosti Malovanka (tak o ní mluví například i reportáž České televize z roku 2015). Existovala tedy Panenská vůbec, nebyl zmiňovaný dvůr pouhou součástí malovanského komplexu? Při pohledu do historických map a dostupné historiografie je zřejmé, že nikoli. Jedná se o dvě nezávislé usedlosti, postavené v odlišném stylu a se svou samostatnou historií. Jedna událost je však smutně spojuje, výstavba ulice Pionýrů stála obě usedlosti život. Panenská se dlouho netrápila, zatímco postupný zánik Malovanky trvá dodnes.

Poslední usedlostí v údolí před městskými hradbami byla Hubálka. Usedlost vznikla také na místě původní vinice, tentokrát v jurisdikci Strahovského kláštera. K barokní obytné stavbě přibyl na přelomu 19. a 20. století hostinec Na Hubálce. Několik zdrojů (wikipedie.cz, časopis Šestka nebo časopis Břevnovan) datuje zánik usedlosti i hostince do 50. let 20. století a dává jej tak do spojitosti s výstavbou ulice Pionýrů. To se ale nejspíš týká pouze objektu hostince. Portál dveprahy.cz zachycuje usedlost naposledy v plánu z let 1920–24, v tom z roku 1938 zůstává stát již jen hostinec, samostná usedlost pravděpodobně ustoupila prvorepublikové výstavbě. Alespoň jako malá připomínka dnes slouží restaurace Na Hubálce, stojí totiž v podstatě na místě původního hostince.

Zdroje a další četba:

wikipedie.cz – usedlost Hubálka

wikipedie.cz – usedlost Panenská 

časopis Břevnovan – Dvě zaniklé usedlosti na kresbách

LAŠŤOVKOVÁ, Barbora: Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001

časopis Šestka – Střešovické usedlosti připomínají už jen knihy nebo ruiny

poloha usedlostí Panenská a Hubálka
usedlost Panenská
usedlost Hubálka
plán z roku 1907 zachycující všech šest usedlostí v brusnickém údolí
přibližně tady stála usedlost Panenská
Zuzana