Žádost o přechod pro chodce

Žádost o přechod pro chodce

Na základě podnětu občanů bydlících v okolí tramvajové zastávky Malovanka jsme Městskou část požádali o zřízení dočasného přechodu pro chodce u této zastávky, a to u tramvajového ostrůvku ve směru do centra Prahy. Celé znění našeho dopisu včetně přílohy si můžete stáhnout nebo prohlédnout zde.

Reakce radního pana Hrubeše byla velmi rychlá, nejprve napsal: „Chápu podnět na zúžení do jednoho jízdního pruhu a vytvoření místa pro lepší přecházení. Obecně Policie ČR v Praze nepovoluje přechody pro chodce na obou stranách zastávek MHD, a proto se dělají na druhých stranách místa pro přecházení (Střešovická, Vlastina, Bělohorská, Jugoslávských partyzánů).  Ale protože rekonstrukce ul. Bělohorská se vleče, stojí za zjištění poptat dočasné řešení, jak místo zlepšit. Budu vás informovat, jakmile pojednám s odborem dopravy, abyste mohli dále informovat místní občany.“

Následně nás informoval o reálných možnostech u zastávky Malovanka: „Když to vezmu celkově, Bělohorská ulice je v majetku hl. města a taktéž správu na této ulici vykonává hl. město. Tedy městská část v tomto případě může dávat hl. město pouze podněty. S vedením odboru dopravy P6 jsme se domluvili, že připraví návrh na zúžení Bělohorské ulice u zastávky Malovanka na jihozápadní straně zastávky na jeden jízdní pruh (dočasnou formou, např. bílo-červené lego). Bohužel místo není bezbariérové a tak nelze vyznačit přechod pro chodce. Věřím však, že i zúžení na jeden jízdní pruh by zásadně pomohlo občanům Břevnova přecházet na tramvajovou zastávku v tomto místě. Po zpracování návrhu jej zašleme jako doporučující k realizaci na hlavní město. Děkuji moc za podnět a věřím, že se nám to společně podaří.“

Přechod pro chodce se tedy vybudovat nepodaří, doufáme ale, že úprava ve formě zúžení do jednoho jízdního pruhu přesto zvýší bezpečnost obyvatel při přecházení v tomto místě. S radním panem Hrubešem jsme se ještě domluvili, že náš spolek bude informovat, jakmile bude mít zpracovaný návrh zúžení od Odboru dopravy.

Michal Volf

Zuzana