Výstavba soukromého gymnázia Duhovka

Výstavba soukromého gymnázia Duhovka

Hladinu veřejného mínění v Břevnově rozvířila chystaná výstavba soukromého gymnázia Duhovka. O co jde? Gymnázium Duhovka je školní zařízení financované ze soukromých zdrojů. Provozovatelem je Duhovka Group. V současném působišti v Praze 7 dostalo gymnázium výpověď a proto začalo jednat s Městskou částí Praha 6 o výstavbě nových prostor. Nové budova by navázala na soukromou základní školu Duhovka, která sídlí v ulici Nad Kajetánkou v těsném sousedství základní školy Pod Marjánkou. V nové škole má být 24 tříd, celkový počet žáků je odhadován na 600.

POPIS PROJEKTU

Projekt plánuje výstavbu na pozemcích města, na kterých se nachází také ZŠ Duhovka.

Stávající budovu soukromé základní školy Duhovka by měla na východní hranici při ulici Jílkova doplnit budova o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích s tělocvičnou v úrovni 5. nadzemního podlaží, koncipovaná jako postupně odstupňovaná hmota o výšce cca 12 m od přilehlého terénu až po cca 16,5 m přilehlého terénu (stavba stoupá postupně s terénem).  Ve 3. a 4. nadzemním podlaží je navržena pobytová střecha pro rekreaci i výuku se zelení. Jižní část stavby je vykonzolována nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou.  Podzemní podlaží je zčásti využito pro parkování s vjezdem z ulice Nad Kajetánkou. Projekt počítá s kácením velkého množství vzrostlé zeleně, kácené stromy mají být nahrazeny novým stromořadím v ul. Jílkova.

CO NA TO MĚSTSKÁ ČÁST?

O projektu jednala v prosinci 2023 Komise územního rozvoje. Bylo schváleno usnesení, ve kterém komise souhlasí s rozpracovanou koncepční objemovou studií přístavby Gymnázia Duhovka. Proti byla pouze radní ing. Arch. Eva Smutná, tři členové komise se zdrželi hlasování, 5 členů komise bylo pro.

Nic tedy nebrání dalšímu jednání městské části s investorem a v souvislosti s tím vyvstává řada otázek: Jaká bude konkrétní podoba nájemní smlouvy? Bude mít tento projekt nějaký přínos pro občany naší městské části? Jaké benefity nebo kompenzace investor nabízí? Budou dostatečně přesně definovány podmínky, za jakých bude probíhat stavba, aby co nejméně zasáhla naši čtvrť? Jak bude zajištěna dopravní obslužnost pro dalších 600 studentů? Školné se pohybuje kolem 25 tisíc Kč za měsíc, budou zvýhodněni žáci Městské části Prahy 6? Lze umístit takto kapacitní školu na pozemky, které už jako venkovní plochy využívají dvě školy (ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Duhovka)? Dohlédne městská část na to, aby nebyl poškozen provoz sousedních škol (viz plánované vykonzolování stavby nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou).

Celou kauzu budeme nadále sledovat.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Zápis z jednání Komise územního rozvoje z prosince 23:

https://www.praha6.cz/uredni-deska/zapisy-usneseni/zapisy-zasedani.html?obdobi=2022-2026&komise=komise%20uzemniho%20rozvoje

Více o Duhovce

https://www.duhovkagroup.cz/montessori-skoly-praha/duhovka

Ohlasy v tisku:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-gazdik-stanul-v-cele-soukromeho-gymnazia-40423561?_zn=aWQlM0Q5NTc5NjczMTA0ODc2MjA3MDkzJTdDdCUzRDE3MDU3Njg3MjAuODg0JTdDdGUlM0QxNzA1NzY4NzIwLjg4NCU3Q2MlM0Q5MjMzODcxNEU0OTIwN0U4MDdDQUZFRUM1MEY0MkZBMQ%3D%3D&fbclid=IwAR3yaqah9ggHfeQZU17CKyvXPcxTfMbIWC1m3hEBjTX93KTuyM8PS_Z_3Is

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-byvaly-ministr-skolstvi-gazdik-bude-reditelem-povede-soukrome-gymnazium-224271?fbclid=IwAR3UadBuiXPW4pZoN9qY3vjtlmPab29wNv3jU0wAV6Fw5ezdEKPo7rE9qXA

Zuzana