Ladronka v novém hávu

Ladronka v novém hávu

Areál volného času Ladronka existuje ve své současné podobě od roku 2010. Radnice MČ Praha 6 nyní představila projekt jeho revitalizace, který má v první řadě snížit riziko kolizí mezi bruslaři, cyklisty a pěšáky.

Hlavní změnou bude rozšíření hlavní bruslařské dráhy mezi usedlostí Ladronka a Televizní věží z 3,75 na 5 metrů a vznik nové souběžné trasy pro pěší, která bude oddělena od asfaltu metr širokým pásem.

Rozšíření čeká i ovál u Televizní věže, jehož vnitřní strana bude nově sloužit zejména začínajícím bruslařům. Bruslaři, který tudy jenom projíždějí, se dočkají vhodnějšího rádiusu pro napojení k hlavní dráze.

Proměnou projde také křižovatka před usedlostí Ladronka. Aby zde byly oba směry vedeny souběžně a nekřížily se, vznikne opodál nové obratiště a příslušný úsek bude vyznačen jako „zóna se zvýšenou ohleduplností“. Současně bude zrušen vjezd automobilů z Tomanovy ulice, zásobování bude nadále probíhat výhradně z ulice Podbělohorská.

V celém areálu budou doplněny lavičky, posezení bude možné i na gabionové zídce, která bude lemovat novou pěší trasu. Přibudou i další cvičební prvky a dvě travnatá hřiště na malou kopanou – na louce mezi usedlostí a Tomanovou ulicí.

Projektová dokumentace pro uvedené novinky má vzniknout v tomto roce, realizace by měla začít v roce 2025.

Téměř na začátku se nadále nachází projekt sportovišť, které břevnovské spolky dlouhodobě navrhují na zanedbané ploše u tenisových kurtů. Naopak zelenou již dostala výstavba Areálu kolečkových sportů u Kauflandu.

Zdroj obrázků: Šafer Hájek Architekti (pracovní materiál zadavatele, který může být během zpracování projektové dokumentace upraven).

Výše uvedené úpravy pozměňují studii revitalizace z roku 2018, nazvanou Plán pro Ladronku. Možná si vzpomenete, na původní projekt tehdejšího radního Romana Mejstříka (ANO), který se bez jakékoliv opory veřejnosti pokusil prosadit proměnu chodníku podél Tomanovy ulice v bruslařskou trať. Tento plán se setkal s velkým nesouhlasem veřejnosti, který vedl ke vzniku pracovní skupiny – vzácný příklad participace, díky které se mohl zrodit strategický plán rozvoje Ladronky na období 2018 – 2028. Celou kauzu jsme zaznamenali v článcích na našem webu.

Zuzana