Výhledy, koláče a doba bronzová

Výhledy, koláče a doba bronzová

Tentokrát se s vámi podělíme o tip na krátký výlet, který potěší všechny vaše smysly. Čeká vás krásná příroda, procházka krajinou, osídlenou už v době bronzové, pomník, jaký jste ještě neviděli a samozřejmě také dobré jídlo a pití. To vše na pouhých šesti kilometrech. Bude-li vám to málo, můžete si výlet prodloužit návštěvnou muzea nebo pivovaru.

Výlet začíná na nádraží Roztoky, kam se pohodlně dostanete vlakem (z Masarykova nádraží, Holešovic nebo nádraží Podbaba) nebo příměstským autobusem 340 nebo 350 z Dejvické. Odtud se vydejte po modré turistické značce, která vede pěšinkami nad údolím s krásnými výhledy. Nenechte si ujít vyhlídku na Suchdol a Alšovu vyhlídku na Holém vrchu.

V Úněticích za rybníkem nesmíte minout penzion U Lasíků. V místní útulné kavárně pečou koláče, vyhlášené široko daleko. V nabídce jsou jak ve sladké, tak slané podobě. Pokud dáváte přednost pivu nebo vás přepadl velký hlad, zajděte si do Únětického pivovaru.  Mají tu dobré pivo a poctivou hospodskou stravu.  Každou sobotu a neděli v pravé poledne se konají prohlídky pivovaru.

Až se posilníte, zahněte kousek za penzionem U Lasíků doprava Josefskou ulicí a u hřbitova se vydejte pěšinkou kolem hřbitovní zdi nahoru. Nad hřbitovem odbočte doprava po cestě a pokračujete lehkým stoupáním k rozcestí u kaple svaté Rodiny. Kaplička je úplně nová – vystavěl ji v roce 2023 místní občan pan Štícha. Pokračujete rovně pěšinou do polí na Roztoky, cesta vás odmění krásnými výhledy. Budete míjet slavné pohřebiště ze starší doby bronzové. Únětické pohřebiště patří k zásadním lokalitám české prehistorické archeologie, k vidění tady ale nic není. Místo poznáte podle neobvyklého pomníku archeologa, lékaře a sběratele Čeňka Rýznera, který únětické pohřebiště objevil. Pojetí pomníku bylo průběžné konzultováno s archeology a formou evokuje naleziště z doby bronzové. Dílo komentuje jeho autorka Magdalena Kracik Štorkánová:  „Mozaika je složena z desetitisíců keramických kousků včetně autentických archeologických úlomků. Kostra na pomníku je žena, únětická Eva. Doplňují ji artefakty, jako jsou například známý únětický koflík, šperky a platidla. Dobu Čeňka Rýznera připomínají jeho brýle a pracovní náčiní, jeho milou Toničku pak odložené paraplíčko. Návštěvníci mohou najít v mozaice i spoustu dalších překvapení“.

Cesta vás zavede do Žalova na kraji Roztok. Ulicí U školky dojdete až na zastávku autobusu Roztoky, rozcestí Žalov, odkud vás autobus 340 nebo 350 odveze zpátky do Dejvic.

Náš tip: Chcete-li si výlet prodloužit, můžete hned v Roztokách zajít do zámku, kde sídlí Středočeské muzeum. Můžete zde navštívit dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce  a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt. Pár kroků od zámku se nachází areál Braunerova mlýna, kde je stálá expozice malířky Zdenky Braunerové.

ODKAZY

Trasa výletu:

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9gyHlxYSdX1zkdQbgWQg1zhsXiUS&rs=pubt&rs=firm&rs=base&rs=pubt&ri=15212719&ri=13466891&ri=2549292&ri=15303885&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.3588533&y=50.1551755&z=16

Penzion U Lasíků:

https://www.facebook.com/people/U-Lasíků/100064739443738/

Únětický pivovar:

https://unetickypivovar.cz/?utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2648252

Prohlídky pivovaru:

https://unetickypivovar.cz/prohlidky-pivovaru

Únětice vykopávky:

https://www.unetice.cz/historie/d-1124

Muzeum Roztoky:

https://www.muzeum-roztoky.cz/

Text a foto Markéta Kudláčová

Daniela