Usedlosti v údolí brusnického potoka II.

Usedlosti v údolí brusnického potoka II.

Druhou zastávkou na cestě po usedlostech v údolí Brusnice je Malovanka. Usedlost vznikla stejně jako Vincentinum v 2. polovině 17. stol. na místě původních vinic Břevnovského kláštera. V 18. století sloužilo místo, tehdy známé pod názvem Peterka podle svého majitele, jako zájezdní formanská hospoda, v 19. století prošel objekt klasicistní přestavbou a byl užívaný až do 50. let 20. století. V té době byla kvůli rozšíření Patočkovy ulice část budov usedlosti zbořena, ale hlavní dvoupatrová budova byla opravena a v roce 1958 prohlášena za kulturní památku.

To nicméně nezabránilo jejímu postupnému chátrání. Nepodařilo se nám dohledat, kdo budovu před revolucí a v 90. letech vlastnil, pravděpodobně v 2. polovině 90. let se nicméně za nejasných okolností stává vlastníkem firma Peta Development a.s. V té době už je stav budovy kritický. V roce 2007 ještě Národní památkový ústav žádost firmy o zrušení statutu kulturní památky odmítá, v září roku 2009 firma podává žádost znovu a tentokrát již ústav vyhoví s komentářem, že “vzhledem k zanedbané stavební údržbě se nachází v havarijním stavu, který tomuto objektu neumožňuje nést takové památkové hodnoty, aby mohlo být rozhodnuto o tom, že prohlášení za kulturní památku se neruší.” (rozhodnutí Národního památkového ústavu z 9. 9. 2009). Kdo za zanedbanou stavební údržbu může, rozhodnutí neuvádí.

Z usedlosti zbyla v dnešní době již jen ruina. Poslední oficiální zmínkou o ní je zápis z jednání Komise územního rozvoje MČ Praha 6 z roku 2013, kdy komise odmítla žádost o přestavbu objektu, jelikož “již o stavbu nejde, pouze o torzo zdí, a to ve stavebně technickém stavu, který již nelze rekonstruovat” (zápis z komise územního rozvoje z 18. 11. 2013). Osud usedlosti je tedy již zpečetěn, jaká je budoucnost místa, je však zcela ve hvězdách.

Jako zdroje byly využity web spolku Tejnka, Wikipedie, portál prazdnedomy.cz, iniciativa Za starou Prahu, rozhodnutí Národního památkového ústavu z 9. 9. 2009, zápis z komise územního rozvoje z 18. 11. 2013 a článek iDnes z 1. 9. 2010.

Zuzana