Služby pro lidi bez domova

Služby pro lidi bez domova

Na začátku roku vyšel na zpravodajském portálu PrahaIN článek s názvem Bydlení na Praze 6? Místní si ho chválí. Spousta zeleně a žádní bezdomovci. To se čte opravdu krásně, s jedinou výtkou, až na tu zeleň to není pravda, alespoň obyvatelé Břevnova se s lidmi bez přístřeší potkávají pravidelně. Jaké sociální služby se tomuto tématu v našem okolí věnují a jak situaci řeší Praha 6?

Základní pomoc lidem bez přístřeší poskytují terénní služby. Na území Prahy 6 nabízí organizace Naděje na Vypichu každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 mobilní sociální službu a případnou pomoc v ulicích celé Prahy. Na Vypichu poskytuje pomoc i organizace K srdci klíč, každý pracovní den tu od 11 do 13 hodin rozdává obědy. Podle Kateřiny Horejšové, vedoucí oddělení sociální péče a prevence MČ Praha 6, působí na Praze 6 také pracovníci Armády spásy a organizace K srdci klíč realizuje terénní program pro lidi bez přístřeší na Letišti Václava Havla a přilehlých oblastech, službu každoročně využívá přes sto osob. Některé z klientů služby se podařilo díky dlouhodobé sociální práci posunout do stabilního typu bydlení.

Důležitou součástí práce s lidmi bez přístřeší jsou denní centra a zvláště v zimních měsících azylové domy. Denní centrum (denní kapacita 70 osob) a azylový dům (pro muže) s kapacitou 26 lůžek provozuje v Bubenči jako jediná na celé Praze 6 organizace K srdci klíč. Praha 6 má pak ve Střešovicích ještě vlastní azylový dům Vinička pro rodiče s dětmi, nejedná se nicméně o registrovanou sociální službu, dům funguje pouze pro lidi s trvalým bydlištěm a o přijetí rozhoduje pracovní skupina komise pro sociálně bytové otázky Prahy 6.

O politice Prahy 6 v oblasti řešení bezdomovectví informuje Strategická koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování z roku 2016 a podle Kateřiny Horejšové je problematika bezdomovectví na Praze 6 dále koncepčně řešena v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl.m.Prahy. Vedle podpory zmiňovaných neziskových organizací působí na MČ pro řešení bezdomovectví 2 kurátorky. Ty jsou ve spojení s řadou subjektů, např. s kontaktními pracovišti Úřadu práce a Ústřední vojenskou nemocnicí,s terénními službami i státní a městskou policii, společně s terénními službami navštěvují osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí. Informace o situaci lidí bez přístřeší a rozsahu problému bezdomovectví má v současnosti MČ také od občanů MČ, kteří se na sociální odbor obrací, nebo prostřednictvím sociálních sítí zasílají na radnici svá oznámení. 

Není příliš odvážné odhadovat, že kapacity služeb nejsou pro 110tisícovou městskou čtvrť dostačující. Podle Kateřiny Horejšové k problému s kapacitami dochází, problém je řešen tím, že, osoby bez přístřeší z Prahy 6 využívají všechny druhy služeb na území hl.m. Prahy, jako jsou azylové domy pro ženy a muže, domovy se zvláštním režimem, nízkoprahová denní centra, zimní humanitární opatření a další. To ale podle nás není nejlepší řešení, nedostatek kapacit azylových domů a nocleháren v Praze se řeší v podstatě každoročně (o azylových domech např. zde, o noclehárnách zde) a posílení kapacit na Praze 6 by mohlo pomoci. Navíc lokálně distribuovaná pomoc na jedné straně zabraňuje koncentraci problémů v centrálních místech poskytování služeb (zejména na Praze 1), na straně druhé výrazně zvyšuje dostupnost služeb pro samotné lidi bez domova.  Kateřina Horejšová si další posun slibuje od připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy, který se má otázce bezdomovectví podrobněji věnovat, MČ Praha 6 také vytipovává vhodnou lokalitu pro nízkoprahové denní centrum. Kolik služeb a kapacit je opravdu potřeba, by mohla napovědět kvalitní sociální analýza, která byla součástí programového prohlášení současné rady. Provedená Územní analýza potřeb obyvatel MČ z hlediska služeb sociální péče je krátce před zveřejněním na webových stránkách www.praha6.cz, počkejme si tedy na ní. Pokud bude nicméně obdobná jako poslední analýza z roku 2017, příliš světla do problému nepřinese. Minulé i plánované analýze se budeme věnovat v posledním díle seriálu.

Zuzana