10 + 10 zajímavostí ze Dne architektury

10 + 10 zajímavostí ze Dne architektury

Den architektury se v Břevnově letos konal v režii našeho Spolku Pro Břevnov již pojedenácté, a na nějakou dobu zřejmě naposledy. Poprvé se navíc nejednalo o procházku, ale o přednášku, a to symbolicky v kině Dlabačov. Symbolicky proto, že úplně první břevnovská procházka v rámci Dne architektury začínala u hotelu Pyramida a protože přišlo nečekaně přes dvě stě lidí, byli na úvod usazeni do kinosálu, aby všichni dobře slyšeli. Letošním programem již tradičně provázeli Daniel Čapek a Michal Volf a jejich přednáška byla rozdělena do dvou částí. První část byla věnována ohlédnutí za všemi deseti předchozími procházkami, kdy po krátkém představení trasy a promítnutí několika fotografií z procházky následoval výběr jedné zajímavosti, která s danou trasou souvisí. Návštěvníci se tak mohli například dozvědět aktuality ohledně výstavby u kajetánské kaple, prohlédnout si výtvarná díla z okolí nedávno zbourané brutalistní prádelny na Strahově nebo se podívat do interiéru vily Tomia Okamury, kterou navrhoval slavný švýcarský architekt Christian Kerez. Druhá část přednášky byla věnována hotelu Pyramida, na programu bylo povídání o historii stavby, promítání původních stavebních výkresů, proměny především interiéru hotelu v čase nebo informace o technologii zvedaných stropů, která byla při stavbě použita. Spolek Pro Břevnov v příštím roce program v rámci Dne architektury nechystá, všechny dosavadní procházky včetně mapy a popisu jednotlivých zastávek budou již brzy k dispozici na stránkách spolku v rubrice Dny architektury:

https://probrevnov.cz/category/vylety/dny-architektury/

Níže uvádíme deset zajímavostí jak z první části přednášky, stejně jako deset zajímavostí ohledně hotelu Pyramida.

Zajímavosti z tras uskutečněných procházek od roku 2013 do roku 2022

 1. U tzv. Kajetánské kaple, kolem které nyní staví firma Geosan Kappa objemný bytový dům, se v loňském roce našly při archeologickém průzkumu například základy původního kostela ze 17. století.
 2. Dům Okamura je název vily, kterou si pro sebe nechal v Břevnově postavit Tomio Okamura a přizval si k tomu slavného švýcarského architekta Christiana Kereze, který se nechal slyšet, že již dlouho nosil v hlavě koncept tzv. tubusového domu a s pomocí Okamury se mu konečně podařil realizovat.
 3. Autorem malebných řadových domů s trojúhelnými štíty v ulici 8. listopadu je známý český architekt František Roith, autor mj. Městské knihovny na Mariánském náměstí nebo budovy, ve které nyní sídlí ČNB.
 4. Místní název Větrník vznikl díky objektu větrného mlýna, který zde stál v dřevěné podobě již od roku 1277, současná zděná podoba věže mlýna vznikla v roce 1722.
 5. Ústav makromolekulární chemie na Petřinách od architekta Karla Pragera je jednou z nejvýznamnějších českých poválečných staveb, protože má na svoji domu mimořádně inovativní lehký zavěšený obvodový plášť, pro jehož výrobu Prager prosadil vznik zcela nového výrobního závodu.
 6. Mateřská škola na nároží ulic Falcká a Malobřevnovská od architekta Václava Frydeckého je citlivým architektonickým vstupem do prostředí středostavovských vil na Malém Břevnově, jejíž kvality po její realizaci ocenil i přední český historik architektury Rostislav Švácha.
 7. Jednou z nejpozoruhodnějších vil v rámci celé Prahy 6 je dům s ateliérem v Libocké ulici od architekta Jana Línka, který vznikl pro dvojici manželů žijících střídavě v Praze a ve Švýcarsku a proto kromě prostor pro investora obsahuje po vzoru Švýcarska i byt správce a byt pro ubytování studenta.
 8. Inspirací terasových domů v Břevnově od architekta Vlastimila Mulače jsou terasové domy ve Švýcarsku, kde platilo, že svah je možné zastavět, ale zeleň se na něj musí vrátit, a proto se na terasách domů navrhovaly velkokapacitní květináče.
 9. Kromě umění, které zdobilo objekt nedávno zbourané prádelny u stadionu Evžena Rošického (praporové žerdě ve tvaru atletické dráhy na fasádě objektu a socha Vítězství před budovou), zmizela nedávno z prostoru Strahova i socha Poselství, která se nacházela mezi Strahovským stadionem a stadionem Evžena Rošického.
 10. Architektonickou soutěž na rekonstrukci a dostavbu Polikliniky Pod Marjánkou vyhrál v roce 2022 pražský ateliér OV architekti, projektovat by se mělo začít dle předpokladů v příštím roce.

Zajímavosti související s hotelem Pyramida

 1. Architektonická soutěž, kterou vyhráli manželé architekti Neda a Miloslav Cajthamlovi, proběhla v roce 1967, stavba hotelu však probíhala až v letech 1980 až 1987.
 2. Kinosál zde původně být neměl, na jeho místě měl být kongresový sál až pro 1000 osob, ale při zakládání sálu se zjistilo, že je na tomto místě skála, a tím by se celé zakládání ztížilo, a proto zde vzniknul kinosál, jehož hlediště využívá přirozený sklon terénu.
 3. Z hotelu se mělo stát společenské centrum Břevnova díky jeho službám, které zahrnovaly restauraci pro veřejnost, společenský sál, kinosál, prodejnu květin, holiče a kadeřníka.
 4. Při stavbě hotelu byla použita technologie tzv. zvedaných stropů, kdy jsou betonové stropní desky betonovány až na místě a pak jsou zvedány do požadované úrovně, kde jsou přikotveny k již připraveným sloupům.
 5. Interiér stavby se za posledních 30 let měnil několikrát, jedinou výraznější venkovní úpravou je trojúhelníková stříška nad hlavním vstupem z roku 2002, která nezapře dobu svého vzniku.
 6. Současný podsvícený onyxový recepční pult není původní, ale jedná se o původní recepci z hotelu Intercontinental.
 7. Směrem k zastávce Malovanka byla před hotelem původně umístěna kašna, ta byla po roce 2000 zavezena zeminou, původní trysky jsou k vidění mezi zasazenými keři.
 8. V suterénu hotelu se nachází tzv. centrální výdejna jídel, která měla mít kapacitu až 5 000 jídel denně a sloužit během spartakiád, nyní jsou z tohoto prostoru sklady.
 9. Jediným zcela zachovaným interiérem hotelu (kromě vlastního sálu kina Dlabačov) je prostore hotelového bazénu, a to včetně kompletního obkladu firmy Rako a lamelového dobového podhledu.
 10. Vedení hotelu v současné době připravuje jeho rozšíření severním směrem k Patočkově ulici, zatím ale není jasné, o jak velkou přístavbu se bude jednat.
Zuzana