Křížem krážem břevnovskými úbočími

Křížem krážem břevnovskými úbočími

Tato procházka se netýká výletů z Břevnova do jiných čtvrtí nebo za město, ale jedná se okruh z jednoho břevnovského úbočí na druhé. Vzhledem k tomu, že našimi každodenními procházkami jsou nyní cesty s kočárkem, vybraná procházka tedy zohledňuje, že je možné ji absolvovat s kočárkem zcela bez problémů.

Mapa trasy: https://frame.mapy.cz/s/dejevelujo

Začínáme v ulici U Ladronky v místě, kde se zrovna rozeběhla stavba nové vily (nebo nové bytovky?). Zatím o projetku více nevíme. Pokračujeme západním směrem, vlevo máme dům, ve kterém žil Jaroslav Seifert, vpravo jako součást soukromé zahrady jednu z výklenkových kaplí poutní cesty do Hájku. Než odbočíme dolů do ulice Dvořeckého, míjíme po levé straně bílou funkcionalistickou vilu předsedy sněmovny.

V této části Břevnova má mnoho domů na své fasádě sošky nebo symboly sov. Z jakého důvodu však netušíme. Jednu takovou sovu můžete vidět na křižovatce s ulicí Hošťálkova vpravo. V ulici Dvořeckého si pak ještě všímáme domu, který si zahrál ve filmu Medvídek a ve kterém sídlí břevnovský Junák, a pod náměstíčkem s bistrem a galerií Kuzebauch obdivujeme keř s právě zralými ostružinami.

Ulicí U Kaštanu pak scházíme až ke Kaštanu. Kulturní centrum obcházíme zleva a dostáváme se tak do parku Josefa Škvoreckého, na jednom z okolních domů má i pamětní desku. A pak ulicí (respektive průjezdem), která v mapě nemá název, procházíme barevným vnitroblokem domů pod zastávkou U Kaštanu.

Dostáváme se do ulice Břevnovská, jdeme kolem bývalého kina Radost a pošty směrem k břevnovské poliklinice, kterou snad v příštích letech čeká rekonstrukce, a dostáváme se na modrou lávku přes Patočkovu. Pokračujeme ulicí Anastázova kolem komunitního centra Nesedím sousedím, kde mají velmi příjemnou zahrádku, a pak doprava Sartoriovou až na křižovatku s ulicí Radimova.

Zde je trochu složitější přecházení, pokud máte čas, doporučujeme se zastavit na kafe a zákusek v místní tradiční cukrárně. Vlevo pak míjíme slavné terasové domy, jejichž inspirací byly obdobné domy ve Švýcarsku, a pokračujeme ulicí Ve Střešovičkách směrem na Kocourky, což se nám připomíná i tím, že v ulicí vidíme již několik koček. Zároveň pohledem vpravo se díváme do míst, odkud jsme na tuto procházku vyrazili.

Těsně před tím, než do Kocourků (přesněji do ulice Na Kocourkách zabočíme) si všímáme toho, že zde lidem asi nejvíce chybí garáže. Mnoho jich tu je již vybudovaných a jiné se zrovna staví. Tato část ulice Ve Střešovičkách tak poněkud ztrácí svoji malebnost.

V Kocourkách je to ale úžasné, podobně jako na Tejnce, kam ještě hodláme dojít. Potkáváme zde (logicky) opět několik koček, jednoho psa a u sousedské zahrádky necháváme putovní kamínek vymalovaný jako beruška.

Dojdeme opět do ulice Ve Střešovičkách, kterou jdeme stále na východ a kde to místy vypadá, že zde by se místním naopak garáže velmi hodily. Ulicí U Střešovických hřišť pak kolem malebných moderních řadovek scházíme až nad usedlost Šlajferka, v jejíž blízkosti se letos odehraje již naše jedenácté Zažít Břevnov jinak.

Rychle přejdeme oblast tzv. chřtánů, tedy křižovatky mezi Strahovským tunelem a tunelem Blanka. Nahoře u Malovanky nás pak čeká ještě jeden chřtán, ten ale vede do nově velmi vkusně vymalovaného podchodu, kdy malba vznikla na základě výtvarné soutěže.

Procházíme podchodem a po levé straně parku Královka stoupáme kolem dětského hřiště se skluzavkami, které připomínají lyžařské skokanské můstky seřazené vedle sebe od největšího po nejmenší. Přecházíme ulici Nad Závěrkou a ulicí Smiřického vstupujeme do prostoru Plivátka, úspěšného projektu místní komunity posledních let.

A to už jsme jen kousek od historické Tejnky, kde mají také čerstvou novinku a to v podobě knihobudky. Již za šera po západu slunce míjíme zdejší slavnou šikmou kapli a naši procházku  zakončujeme u ulice Kochanova průhledem do míst, kde jsme byli zhruba před hodinou, tedy na Kocourkách.

Michal Volf

Zuzana