Daleké výhledy se skládkou pod nohama

Daleké výhledy se skládkou pod nohama

Nejvyšší pankrácké mrakodrapy hluboko pod vámi, břevnovská Televizní věž jako maják na obzoru, kolem dokola zeleň a obvykle nikde ani živáčka… Takový zážitek slibuje poněkud riskantní výprava na zarostlou haldu, která se nachází na pomezí Břevnova, Řep a Motola mezi ulicemi Kukulova a Plzeňská. Nejbezpečnější přístup je k ní od Domu dětí a mládeže v ulici U Boroviček kousek od bikerského BMX areálu.
Stačí se přehoupnut přes terénní vlnu a otevře se před vámi náhorní plošina porostlá keříky a vysokou trávou. Poté strnete v úžasu nad unikátním výhledem: kromě vzdálenějších dominant spatříte v údolí pod sebou motolský zámek (dnes v něm sídlí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), opačnou stranu lemuje hradba břevnovských vil a ve východním směru dominuje areál Fakultní nemocnice Motol.
Doporučuji pokračovat po hřebeni, případně traverzem ve stráni směrem k Vypichu. Cestou budete míjet bezdomovecká ohniště a díla lidové tvořivosti (lavička z cihel, dřevěný kříž), botanici mohou zkoumat nezvyklou flóru, cestičky vyšlapané zdejší savanou vás ujistí o pohybu zvěře. Na východním konci se pahorek opět svažuje a kdo se nenechá odradit a dojde až k plotu, dočká se odměny v podobě díry v pletivu.
Výprava je vhodná spíše pro otrlejší povahy, a to nejen z hlediska terénu. Základy haldy byly položeny před půlstoletím, kdy se sem vyvážela hlavně zemina z výstavby prvních částí pražského metra, později přibýval další odpad. V roce 2004 pronajala Praha 5 (starosta Milan Jančík) pozemky firmě EkoMotolCZ, která měla skládku proměnit ve „sportovní a odpočinkový areál“. Místo toho sem dál vyvážela suť.
Motolská halda je tudíž zajímavá geomorfologicky, ale nabízí i napínavý příběh s kriminální zápletkou. Vylákat by vás sem mohlo i to, že zde v současné podobě nebude navěky – rýsuje se víc plánů, jak s ní naložit. Mě osobně navíc nostalgicky připomíná dětství strávené na sídlišti, jehož důležitou součástí byly průzkumy navážek, vznikajících při demolicích původní zástavby a budování dalších paneláků…

Marek Šálek

https://mapy.cz/s/mozevedaco

Zuzana