Zeleň v parku Maxe van der Stoela a jak dál

Zeleň v parku Maxe van der Stoela a jak dál

Jaro v parku Maxe van der Stoela vyvolává každoročně stejné otázky. Kdy poteče voda, kdy bude v parku stín od stromů, kolikrát ještě budou opravovány odtékající mlatové cesty?

Peripetie se spuštěním čerpadla byly letos menší a tak je v současném suchém a slunečném počasí umělý potok vítaným ochlazením pro děti. Se stromy je situace o poznání složitější.

Od zprovoznění tunelu a otevření parku v roce 2014 se o zeleň starala zahradnická firma. V parku bylo vysázeno úctyhodných 4500 keřů, 175 stromů a 3500 trvalek, stav zeleně je ale po devíti letech žalostný. V roce 2022 převzala park do správy MČ Praha 6 a od té doby proběhla tři setkání radnice a zástupců spolků přímo na místě, kde se řešilo jak zlepšit stav parku. Odbor životního prostředí se snaží najít vhodné řešení, ale výchozí situace je velice nepříznivá. Park byl založen na stavební technikou extrémně zhutnělém podkladu s minimálním množstvím nekvalitní zeminy. V parku se nedaří ani stromům ani trávě, dešťové srážky se nevsakují, stékají dolů a berou s sebou mlat z cest.

Drobné úpravy, které mají pomoci situaci v parku již byly realizovány – protažení odvodňovacích žlabů, odstranění přerůstajících drnů, odvodňovací kanálek u vchodu z Myslbekovy, náhradní výsadba, úprava režimu sečí. Tyto kroky jsou přínosné, ale nepřinesou zásadní rychlou změnu.

Loni na podzim byl provedený zkušební výkop pro výsadbu nových stromů a při podzimních deštích zůstávala ve výkopové jámě stát voda. Je jasné, že v takových podmínkách by nově vysazený strom buď uhnil, nebo uschl. Proto nedošlo k podzimní výsadbě a úřad hledá jiné řešení. Další schůzka zástupců spolků, radnice a úřadu proběhne v červnu, pokud máte k parku další podněty, neváhejte nám je poslat.

Zápisy z jednání je možno najít na Geoportálu Prahy 6: https://gis.praha6.cz/jednani-se-spolky/

Zuzana