Nabídka pomoci lidem s hendikepem

Nabídka pomoci lidem s hendikepem

Na předposlední zastávce po břevnovských sociálních službách se podíváme na pomoc lidem s hendikepem a duševním onemocněním. Nabídka služeb je poměrně pestrá, v Břevnově a jeho okolí najdeme služby osobní asistence, pobytové služby lidem s mentálním postižením nebo komplexní pomoc lidem s duševním onemocněním.

Jedinci se zdravotním postižením mohou využít služby osobní asistence, které poskytuje Pečovatelská služba Prahy 6 a pak řada neziskových organizací jako Asistence o.p.s., Hewer a další. Domov svaté rodiny Arcidiecézní charity na Petřinách nabízí pobytové služby lidem s mentálním postižením, v ubytování spíše rodinného než ústavního typu jsou k dispozici také terapeutické dílny nebo zdravotní rehabilitace. V rámci pomoci lidem s duševním onemocněním působí na Praze 6 nezisková organizace Fokus. V Meziškolské 2 nabízí psychoterapeutické služby, za zmínku stojí ale především Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 na Petřinách. Tento nový koncept komplexní péče o duševní zdraví je založen na práci multidisciplinárního týmu zdravotníků, psychiatrů a sociálních pracovníků z Fokusu i ÚVN Praha.

Nabídka služeb je v Břevnově a jeho okolí na první pohled poměrně pestrá, vzhledem k chybějící hlubší analýze sociální situace Prahy 6 lze nicméně jen těžko odhadovat, zdali odpovídá potřebám místních obyvatel. Že tomu tak možná zcela není, naznačuje například fakt, že služby osobní asistence se v celé Praze dlouhodobě potýkají s nedostatečnou kapacitou. Máte nějakou vlastní zkušenost se zmiňovanými službami nebo podněty, co je potřeba v této oblasti zlepšit? Napište nám!

Odkazy:

Fokus – psychoterapie: https://fokus-praha.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=234&lang=cz

Fokus, ÚVN – CDZ: https://www.cdz6.cz/

Domov svaté rodiny: https://praha.charita.cz/sluzby/domovsvaterodiny/

Pečovatelská služba Prahy 6: https://www.psp6.cz/sluzby/

Asistence o.p.s.: https://www.asistence.org/sluzby/osobni-asistence/

Hewer: https://hewer.cz/nase-sluzby/osobni-asistence/ 

Zuzana