Nový městský mobiliář – zatím na půl cesty

Nový městský mobiliář – zatím na půl cesty

Jistě jste si všimli, že v Břevnově probíhá výměna městského mobiliáře. Nepopulárním reklamním lavičkám je sice definitivně odzvoněno, ukazuje se ale, že cesta k jednotnému mobiliáři bude trnitá. Momentálně jsou v Břevnově k vidění nejméně tři typy laviček.  Na nových lavičkách v designu studia Olgoj Chorchoj si můžete posedět například na zastávkách autobusu v ulici Tomanova (jednoduchá verze bez opěradla) nebo na Bělohorské nad ZŠ Marjánka (model s opěradlem).  Hned vedle pěkné lavičky nad zmíněnou školou ale přibyla lavička bez opěradla v jiném designu i barevném provedení. A na Drinopolu je stále k vidění „chytrá“ lavička, dárek z chorvatské Poreče, která sice nabízí dobíjení telefonů i wifi, ale zároveň se jí ale zjevnou nepohodlností léta dařilo spolehlivě odpuzovat zájemce o posezení.  

Na nejasnosti kolem instalace nového městského mobiliáře jsme se zeptali zastupitele Štěpána Bartáka, pověřence pro veřejný prostor.

Proč nejsou lavičky jednotné a proč je jich méně? Podle informací z tisku bude místo původních 160 laviček nainstalováno pouze 80. Dalších padesát laviček dodá Technická správa komunikací.

Štěpán Barták: Jednotu pražských laviček i dalšího mobiliáře se snažila vyřešit soutěž z r. 2017 na tzv. Pražský mobiliář. V posledních letech můžete lavičky a koše z vítězného návrhu vidět průběžně instalovány např. u nových přístřešků na tramvajových refýžích. Avšak během let se zjistilo, že se jedná spíše o mobiliář pro výběrové lokality, jednak jeho vzhledem, jednak cenou. Takže jakýsi „společný mobiliářový jmenovatel“ pro různorodé lokality ve městě se stále hledá – je potřeba mít na zřeteli nejen velmi univerzální a jednoduchý vzhled, ale taktéž odolnost a snadnou opravitelnost takového uličního vybavení. Ale neztrácejte naději, pracuje se na tom a Praha 6 je přímo u zdroje celého procesu!

Pokud jde o počty laviček po nahrazení novými, jistě není záměrem je nějak neblaze omezovat. Pokud nějaký takový moment občané zjistí a doloží, ať se na mne obrátí a já celou věc prověřím. Mobiliáře v Praze 6 je obrovské množství a sem tam se stane nedopatření, je to lidské.

O místě instalace prý rozhodovali občané v anketě geoportálu Prahy 6. Kolik občanů se hlasování účastnilo? Která místa, kde dosud byly lavičky, zůstanou nově bez nich?

Štěpán Barták: Anketa byla samozřejmě anonymní, poptávala celkem 93 lokalit v Praze 6 a posbírala 1067 odpovědí. Celkově z ní lehce převažuje názor lavičky ponechat, ale detailní výsledky ankety jsou k dispozici na geoportálu Prahy 6, kde se po kliknutí na každé místo objeví čísla daného hlasování. No a případné další informace rád poskytne kolega zastupitel Vladimír Šuvarina.

Kdy má být výměna mobiliáře dokončena?

Štěpán Barták: Z pohledu pověřence pro veřejný prostor cca čtyři měsíce ve funkci musím říci, že procesy obměn laviček a dalšího mobiliáře se vlastně tak trochu znovu nastavují. Jako městská část se musíme chovat hospodárně a proto je tu sdílený zájem mít nějaký solidní mobiliář pro všechna bolestivá místa, kde vybavení hodně trpí a zároveň mít zaručeny rychlé dodací lhůty, na které se půjde spolehnout a veřejnost nebude na lavičky či koše čekat. To je jeden z mých cílů pro toto volební období.

Pokud jde o existující Pražský mobiliář ze soutěže IPRu, jedná se o dražší a nedostatkové zboží. Za MČ Praha 6 jsem avšak na Technické správě komunikací vyjádřil jasný zájem získat pro špičkové lokality – např. Tejnku – jakékoli kusy, které půjdou ještě získat z první vyrobené série. Protože zatím nejsou zprávy o tom, kolik se tohoto mobiláře bude vlastně nadále vyrábět a kdy…

Děkujeme za poskytnuté informace. Špatná zpráva je, že designové lavičky z dílny Olgoj Chorchoj budou zdobit jen vybrané lokality a termín jejich instalace je nejistý.  Dočkáme se tedy zřejmě i dalších podobných zákoutí, jako je nad školou Na Marjánce. Dobrá zpráva je, že pokud máte pocit, že někde lavička citelně chybí, můžete se obrátit s žádostí o nápravu na zastupitele Štěpána Bartáka, pověřence pro veřejný prostor. Další dobrou zprávou je, že reklamní lavičky jsou definitivně pryč. Připomeňte si dvě akce z roku 2014, 2021, během kterých jsme upozorňovali na jejich nevhodnost a nevzhlednost.

Lavičky nad školou, současný stav
Současná kombinace na Drinopolu
Lavička z dílny Olgoj Chorchoj na zastávce Tomanova
Zuzana