(Chybějící) sociální služby pro rodiny s dětmi

(Chybějící) sociální služby pro rodiny s dětmi

V dalším dílu seriálu Břevnov sociální se krátce zastavíme u služeb pro rodiny a děti. Na prvním místě je potřeba zdůraznit (a městské části vytknout), že na celé Praze 6 nepůsobí žádná klasická “SASka”, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi, založená na podobných principech jako nízkoprahové kluby (viz minulý díl). V tomto ohledu mohou rodiny využít pouze sociální poradenství v dejvickém Centru sociálních služeb Praha 6

Z dalších služeb pro rodiny sídlí v Břevnově pouze poradna Magdala Arcidiecézní charity Praha poskytující asistovaná setkávání rodičů s dětmi odebranými z péče, poradna je nicméně určeno pouze pro rodiny v péči OSPOD – Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Ze služeb pro děti stojí za to zmínit Dům Přemysla Pittra organizace Dům tří přání, ač již na Karlovarské za hranicemi Břevnova. Ten poskytuje pomoc dětem v krizových a náročných životních situacích. A co je skvělé, nově nabízí i krizová lůžka pro ty, kteří z různých důvodů nemohou v rodinném prostředí déle zůstat. Dlouhodobý pobyt provází také program sociální rehabilitace zaměřující se na podporu v komunikaci, vzdělávání a dalších oblastech života.

Náš seriál je sice věnován sociálním službám, v oblasti služeb pro rodiny s dětmi je potřeba vyzdvihnout také činnost komunitního centra Nesedím, sousedím, které chybějící SASku do jisté míry supluje. Za drobný poplatek (navíc se slevou pro samoživitele) nabízí klub a hernu pro rodiče a děti, od začátku ruské invaze pak zdarma poskytuje aktivity pro ukrajinské rodiny jako například Komunitní obývák – pravidelná setkání ukrajinských rodičů s dětmi.

V dalším dílu se budeme věnovat v důsledku nynější krize možná nejohroženější skupině – seniorům. Jaké pro ně v Břevnově existují služby a kam se mohou v případě nouze obrátit? Dozvíte se příště!

Odkazy:

Zuzana