Jak dál na Ladronce?

Jak dál na Ladronce?

Areál volného času Ladronka mění tvář. K jedenáctimetrové rozhledně Šiška, která byla předloni vztyčena v centrální části parku, přibyla nyní u Vypichu čtyřmetrová socha Ocelový Běžec. Autoři Čestmír Suška a Michal Gabriel svá díla pro tento účel zapůjčili, Městská část P6 hradí dopravu, instalaci a pojistné.

Posuzovat oba počiny z uměleckého hlediska nepovažujeme za nutné. Rádi bychom však v této souvislosti připomněli, že Plán pro Ladronku, který vznikl v roce 2018 jako výsledek participace mezi veřejností, radnicí a spolky, určil jiné priority než ozvláštňování areálu uměleckými instalacemi.

Zmínit můžeme opravu popraskaného a hrbolatého chodníku podél Tomanovy ulice (podle aktuální informace připravuje Odbor životního prostředí provést rekonstrukci v tomto roce), zvýšení bezpečnosti (oddělení pěších cest od bruslařské dráhy travnatým pásem), prověření možnosti umístění vodních prvků nebo lepší propojení s okolím (mj. směrem k oboře Hvězda a na Petřiny).

Zdaleka největším dluhem zůstává dlouhodobě neřešená plocha východně od tenisových kurtů s rozpadajícím se asfaltovým hřištěm a torzy cihlo-betonových prolézaček.

Břevnovské spolky předložily v červnu 2021 v rámci Pracovní skupiny pro Ladronku koncept, který zahrnuje víceúčelová hřiště pro míčové sporty, cvičnou plochu pro bruslení dětí a začátečníků, venkovní posilovnu s herními prvky a objekt sdružující občerstvení, toalety, převlékárnu a úschovnu. 

Rozumíme tomu, že realizace takového záměru vyžaduje nemalé investice a celkově jde o mnohem náročnější projekt, než je umístění uměleckých děl. Jsme však přesvědčení, že vzhledem k popularitě „Břevnovské pláně“ by šlo o rozumné vynaložení prostředků, jenž by ocenila nejširší veřejnost.

Z dosud nerealizovaných záměrů uvedených v Plánu pro Ladronku je nyní nejdále projekt Areálu kolečkových sportů. Radnice jej původně plánovala vybudovat právě v místě výše popsané sportovní plochy, což jsme vzhledem k dopravní zátěži považovali za nevhodné. Nyní se prověřuje jeho umístění u Kauflandu. 

Michal Volf, Spolek Pro Břevnov

Marek Šálek, Sdružení Tejnka

Michal Chylík, Zelený Břevnov

Zuzana

Leave a reply