Dodatkové tabule u názvů ulic: ano nebo ne?

Dodatkové tabule u názvů ulic: ano nebo ne?

Stále častěji se u názvů břevnovských ulic objevují modré tabule s informacemi o osobnostech, po kterých je ulice pojmenována. Tabule instaluje Městská část Praha 6, ale pro Magistrát hlavního města Prahy je jejich instalace v rozporu se zákonem.

Na Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme se na odboru územní orientace ptali na původ tabulí, mají jasno:  „Modré dodatkové (vysvětlující) tabule náš odbor nezajišťuje a ani je nepodporuje. Dle našeho názoru tabulky devalvují vzhled a smysl samotné (červené) uliční tabule.  Zástupci městských částí, kde je výskyt modrých tabulek nejrozšířenější (především Praha 6 a Praha 8), byli ze strany našeho odboru informováni o ustanovení v § 13 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., podle něhož vlastník nemovitosti nesmí v blízkosti tabulky s označením ulice umístit jiné nápisy.“ (Kamil Řehák, DiS., Odbor živnostenský a občanskosprávní, Oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace MHMP).

Městská části Praha 6 počítá s instalací tabulí i v letošním roce. V rozpočtu má na tyto účely vyčleněno 35 tisíc Kč, z toho na instalace dodatkových tabulí a směrníků je určeno 20 tis. Kč a na opravy dodatkových tabulí a směrníků 15 tis. Kč.

A co si o modrých tabulích myslíte vy? Jde o zbytečné vyhazování peněz, nebo si doplňkové cedule se zájmem čtete? Napište nám na Facebook.

Zuzana

There is 1 comment on this post
  1. Lubomír Ondračka
    02 března, 2022, 8:51 pm

    Tabule rozhodně podporuji, čtu je poctivě a spotěšením. Vynaložené peníze jsou drobné. Bohatě se vyplatí za tuto vzdělávací činnost. Argument magistrátu, že devalvují vzhled červených tabulí, je úsměvný a jalový.

Leave a reply