Sedmnáctipatrový precedens

Sedmnáctipatrový precedens

Stanovisko břevnovských spolků k uvažované výstavbě na území takzvaného Pásu břevnovských usedlostí.

V těsném sousedství kaple z roku 1665 u rybníka Vincentinum by firma Geosan Kappa mohla postavit nový břevnovský mrakodrap. Vyplývá to z jednání Komise územního rozvoje MČ P6, kde návrh prosazují její předseda Martin Polách (ANO) a místopředsedkyně Eva Smutná (TOP 09).

Domníváme se, že území podél potoka Brusnice si zaslouží promyšlenější a komplexnější přístup, než byla „soutěž“, spočívající v předložení pouhých šesti návrhů z dílny investora a následná anketa, v níž veřejnost dostala na výběr právě jen vizualizace oněch šesti návrhů.

Nejprve nám dovolte shrnout známá fakta. V roce 2008 prodala Městská část Praha 6 za 70 milionů korun pozemky navazující na takzvaný Břevnovský mrakodrap – pětipodlažní obytný dům, který nechal v roce 1911 postavit tehdejší starosta obce Jan Kolátor. Prodej parcel mezi Radimovou ulicí, rybníkem Vincentinum a usedlostí Petynka firmě Geosan Kappa byl podmíněn rekultivací části potoka Brusnice, opravou unikátní dvoupodlažní kaple a výstavbou dětského hřiště. Využití pozemků novou zástavbou bylo limitováno na 5 500 m2 hrubých bytových ploch.

Nejprve se uvažovalo o dobudování dvou křídel ke „Kolátorově“ mrakodrapu, tato varianta zahrnovala rovněž přemístění kaple. Stanoviska radnice k předloženým návrhům však byla opakovaně zamítavá: „Ani jedna ze studií nenaplnila představy kvalitního městotvorného urbanismu. (…) Lze konstatovat, že stávající Břevnovský mrakodrap působí více jako překážka než jako partner pro splnění soudobých nároků, jeho pozice se ukazuje jako přežilá a málo prospěšná,“ uvádí se na webových stránkách Prahy 6.

Aktuální záměr předpokládá demolici secesní budovy, která byla ve své době první výškovou stavbou v Břevnově. Přičemž stanovený objem plánované zástavby je k investorovi, společnosti Geosan Kappa, velmi štědrý: činí 39 000 m3. Dodejme ještě, že bytový dům dnes patří obci a je vystěhovaný. Radnice zdůvodňuje nutnost jeho stržení mimo jiné podmáčením základů, ovšem před několika lety byl nákladně rekonstruován – proběhla například výměna střechy a oken. Jeho správcem je SNEO a.s.

Plánovaná zástavba se týká mimořádně citlivého území, které se nachází v takzvaném Pásu břevnovských usedlostí (patřila do něj již zaniklá Malovanka a dodnes stojící Šlajferka, Petynka/Vincentinum a Kajetánka). Domníváme se proto, že si tato lokalita zaslouží profesionálně připravenou urbanistickou soutěž, která připravovaný projekt zasadí do širších souvislostí, včetně budoucího využití areálu Petynka/Vincentinum, jenž se nachází jen několik desítek metrů odtud.

Městská část Praha 6 se však spokojila s tím, že oslovila investora, aby předložil architektonické návrhy vytvořené ve vlastní režii. Výsledkem je šest vizualizací, o nichž mohli občané hlasovat v anketě, která probíhala během loňského roku. Takový postup má daleko do naplnění proklamací o participaci, kterými se to na radnici poslední dobou hemží. Je spíš parodií na zapojování veřejnosti do rozhodování a proto jej považujeme do budoucna za nedostačující a nebezpečný.

Se znepokojením vnímáme rovněž informaci, že dva nejvlivnější členové Komise územního rozvoje MČ P6 – předseda ing. arch. Martin Polách (zástupce starosty, ANO) a místopředsedkyně ing. arch. Eva Smutná (zástupkyně starosty, TOP 09) – podporují a vyslovili se pro další rozpracování návrhu č. 2. Jak vidno z přílohy, jde o sedmnáctipatrový věžák v těsné blízkosti vzácné rotundy ze 17. století, jehož realizace by se mohla stát precedentem pro další zástavbu v linii Patočkovy ulice.

Připomínáme, že jde o mimořádně vytíženou komunikaci, v oblasti jsou dlouhodobě překračovány limity znečištění ovzduší. Vztyčení výrazné budovy na severní straně ulice by navíc narušilo dosud zelený pás Malovanka – Břevnovský klášter – Vypich – obora Hvězda, přičemž hrozí, že by následně mohl být ve jménu „dodržení nové linie a objemu zástavby“ dál likvidován. Zelená osa Malovanka – Vypich je přitom velmi cenná nejen pro utlumení dopravní zátěže, ale i pro širší vztahy rekreačního pohybu.

Vyzýváme proto zastupitele a zejména vedení radnice k přehodnocení dosavadního postupu a zvolení celkově šetrnějšího přístupu k tomuto území. Zároveň bychom rádi požádali o uspořádání veřejné debaty, kde bude další postup při plánovaní zástavby tohoto území diskutován s místními občany a spolky. Rádi se této debaty zúčastníme.

 

Za spolky

Pro Břevnov – Michal Volf

Zelený Břevnov – Michal Chylík

Spolek Malovanka – Ondřej Bojar

Nesedím, sousedím – Kristýna Ciprová

Sdružení Tejnka – Marek Šálek

Spolek Talichova – Eduard Metela

 

Architektonické návrhy na výstavbu v sousedství historické rotundy (Kajetánská kaple), poblíž usedlostí Kajetánka a Petynka si můžete prohlédnout zde: https://www.praha6.cz/brevnovsky-mrakodrap.html.

Zuzana

Leave a reply