Vylepšování Ladronky: Participace bez participace

Vylepšování Ladronky: Participace bez participace

Stanovisko spolků k úpravám areálu Ladronka.

Areál volného času Ladronka, který se v letech 2004–2005, respektive 2009–2010, dočkal zásadní rekonstrukce, slaví úspěch. Na tom panuje obecná shoda. Jak naložit s popularitou rozlehlé pláně vysoko na Prahou, na to se už názory různí. Za silnější konec provazu tahá Městská část Prahy 6. Pokusíme se vysvětlit, v čem je to znepokojující.

Zejména za pěkného počasí využívá park Ladronka tolik lidí, že tu bývá těsno – přesněji řečeno, dochází ke kolizím mezi bruslaři a ostatními návštěvníky. Vítáme, že se vedení radnice snaží tento problém řešit, domníváme se však, že k tomu zvolila chybný postup. On-line anketa, kterou MČ P6 v roce 2016 uspořádala, podle našeho názoru manipulovala s respondenty tím, že dávala na výběr mezi několika dílčími, vesměs technickými opatřeními, případně se rovnou ptala: „Jakou z variant rozšíření drah považujete za zdařilou?“

Jsme přesvědčeni, že skutečná participace vypadá jinak. Měla by spočívat především v šetření, čeho si návštěvníci na Ladronce nejvíc cení a jakou ji chtějí mít. A dovolujeme si tvrdit, že právě důraz na rozšiřování bruslařských drah je z principu nevhodnou strategií, která konfliktní situace neodstraní. Ostatně vyplynulo to i ze zmíněné ankety: pro výstavbu in-line dráhy podél Tomanovy ulice se vyjádřilo 98 respondentů, zatímco pro návrh pouze zrekonstruovat stávající pěší cestu hlasoval téměř dvojnásobek lidí – 173.

O to větší znepokojení budí, že Kancelář architekta MČ P6 víceméně v tichosti zadala studii na vybudování této severní dráhy. Je třeba zdůraznit, že realizace tohoto záměru by přivedla bruslařské aktivity do dosud klidové části parku, kterou hojně využívají – i jako azyl před bruslaři – rodiče s dětmi (je tu umístěno dětské hřiště), senioři, pejskaři… Rozšíření bruslařské infrastruktury do tohoto území by si vyžádalo i kácení zeleně, která má mimo jiné izolační efekt (vzhledem k automobilovému provozu na Tomanově ulici).

Žádáme proto, aby Městská část Prahy 6 přestala prosazovat svůj názor na úkor veřejného mínění a uspořádala setkání s místními občany – jak bylo ostatně již dvakrát slíbeno při našich schůzkách. Zvýšení bezpečnosti si návštěvníci Areálu volného času Ladronka bezesporu zaslouží, prosazování jediné varianty však považujeme za krajně nevhodné.

V Praze dne 5. 4. 2017.

Sdružení Tejnka, z.s

Spolek Pro Břevnov

Spolek Malovanka

Zelený Břevnov, z.s.

Zuzana

Leave a reply