Setkání nad aktuálními kauzami Na Hrádku

Setkání nad aktuálními kauzami Na Hrádku

V pondělí 28.11.2016 proběhlo v sálu restaurace Na Hrádku druhé setkání obyvatel nad aktuálními kauzami a rozvojovými projekty v Břevnově. Setkání pořádaly břevnovské spolky Pro Břevnov, Tejnka a Zelený Břevnov a celým večerem provázel Michal Chylík z posledně jmenovaného spolku. My jsme na setkání prezentovali především projekt nové koncepční studie pro Bělohorskou ulici, jejíž pracovní skupiny jsme byli v loňském a letošním roce součástí, a také téma rozšíření areálu volného času Ladronka, které jsme v letošním roce připomínkovali a dvakrát jsme se nad tímto tématem sešli se zástupci radnice. Komentovali jsme také kauzu dostavby koupaliště na Petynce, kde jednoznačně podporujeme vypsání architektonické soutěže a z tohoto důvodu jsme také na podzim podepsali otevřený dopis, kde společně s dalšími spolky a zástupci odborné veřejnosti její vypsání požadujeme. V setkávání břevnovských spolků s veřejností hodláme pokračovat i v příštím roce.

Prezentaci ze setkání a další materiály k jednotlivým tématům si můžete prohlédnout zde.

Zuzana

Leave a reply