Bělohorská před a po

Bělohorská před a po

Jako členové pracovní skupiny, která se podílí na přípravě nové koncepce Bělohorské ulice bychom vás rádi informovali o aktuálním stavu projektu. V současné době se vypořádávají připomínky veřejnosti a následně bude zveřejněna upravená poslední verze návrhu, na kterou na našem webu také odkážeme. Začátek realizace se odhaduje až na rok 2018, v roce 2017 budou probíhat úřední povolení a zpracování dalších stupňů dokumentace. Aktuální podobu koncepce najdete zde: http://www.iprpraha.cz/belohorska. Odkaz na výstavní panely je zde: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/kps/belohorska/belohorska_panely.pdf

Zuzana

Leave a reply