Roklemi a stržemi

Roklemi a stržemi

Dramatickou krajinu najdete pár kilometrů od hranic Prahy. Vydejte se s námi na devítikilometrový výlet kolem obory Podkozí a podél potoka Loděnice přírodním parkem Povodí Kačáku.

Výlet začíná na zastávce Svárov ve stejnojmenné vesnici, kam dojedete autobusem 307 ze Zličína. Vesnička leží nedaleko Unhoště, cca 15 km západně od Břevnova. Mapu výletu najdete zde.

Na návsi si všimněte kostela sv. Lukáše, pocházejícího ze 14. století. Projděte kolem něj k rybníku, kde zahněte do ulice K lesu, abyste se vyhnuli silnici. Cestou narazíte na farmu s koňmi a nově vysázenou alej. Zadem dojdete k silnici, kterou přejdete a po pěšině dojdete k oboře, ve které chovají daňky. Víte, proč jsou na oplocení obory umístěné kamery? Nedaleko má sídlo rodina nedávno zemřelého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a součástí jejich nemovitostí je i obora. Chov daňků je legální cestou, jak si oplotit vlastní les. Modrá turistická značka, po které půjdete dál, musela být z toho důvodu přeložena. Cesta je ale i tak krásná: vede podél obory údolím, kterým protéká potok směrem na Podkozí. Půjdete po hezké lesní cestě, jen posledních pár desítek metrů vede po silnici do Podkozí. Zde se modrá potkává s červenou, po které také naše cesta pokračuje. 

Přejdete přes můstek přes potok Loděnice, kterému místní říkají Kačák, a dál pokračujete Přírodním parkem Povodí Kačáku údolím Loděnice. Jedná se o dramatickou krajinu se stržemi, roklemi, skalami a zachovalými lesy. V letních dnech se mezi prudkými svahy drží dostatek stínu. Za Podkozím můžete kdekoli sejít k potoku a osvěžit se. Minete bývalý Fajmanův mlýn, který patří stejně jako celý rozsáhlý areál i s Horním Podkozským mlýnek Kellenerově rodině a je hermeticky odizolován od okolí.

Údolím dojdete do Rejnova až k Rejnovskému mlýnu. Mlýn, který je nyní krásně zrekonstruovaný, vznikl na místě železné hutě, která zanikla na konci 17. století.

Za potokem se na turistickém rozcestníku Rejnov vydáte po zelené zpátky kolem obory Podkozí. Prudkým stoupáním se dostaneme až k svárovské lípě, staré přibližně 200 let, a dál kolem chat až k silnici. Zde přejděte a po pěšině a poté ulicí Obloukovou dojděte zpátky ke Svárovskému rybníku.

Výlet necelých 9 km. Chcete-li z půldenního výletu udělat výlet celodenní, pak zůstaňte na rozcestníku Rejnov na červené značce a pokračujte krásnou trasou do Nenačova, Chrustenic a Loděnice. Odtud se můžete vrátit vlakem nebo autobusem 380 přímo na Vypich.

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&l=0&rc=9gNHGxXpMKe0Vex4TFe5MdR83GChJneusgn8Jp5AG5Cy5E15HlF9gmKfh8h-z&rs=pubt&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=addr&ri=15306555&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=5185481&ri=9277984&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.1504235&y=50.0573131&z=17

Daniela