Rošáda na radnici

Rošáda na radnici

Na narychlo svolaném únorovém mimořádném zasedání Rady MČ Praha 6 byly schváleny zásadní změny v organizační struktuře radnice. Byl zrušen Odbor územního rozvoje, který by měl hájit veřejný zájem při povolování developerských projektů na území Prahy 6. Nahrazen byl Odborem rozvoje a investic. Na místo vedoucího tohoto odboru bylo vypsáno výběrové řízení. Radnice dala uchazečům o tuto pozici pouhých 16 dní, aby se do výběrového řízení přihlásili. Kdo usedne na židli jednoho z nejdůležitějších úředníků na radnici se zásadním vlivem na rozvoj Prahy 6? 

Reorganizací byly zrušeny čtyři odbory: Odbor vnitřních věcí, Živnostenský odbor, Odbor významných investic a Odbor územního rozvoje. Nově byly zřízeny odbory dva: Odbor rozvoje a investic a Odbor správních agend.

V reakci na dění na úřadu svolali opoziční zastupitelé mimořádné zasedání Zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek 28. března.

CO ZAZNĚLO NA MIMOŘÁDNÉM ZASTUPITELSTVU

Opozice požadovala řádné vysvětlení reorganizace – není jasné, v čem spočívá deklarovaná efektivizace a racionalizace úřadu. Kritizován byl zejména nedostatek informací ze strany koalice a nezvládnutá komunikace se zastupiteli i veřejností.

Je cílem reorganizace snaha zbavit se nepohodlných úředníků?

Opozice viní koaliční radní, že za reorganizací stojí snaha zbavit se nepohodlných vedoucích odborů a nahradit je loajálními úředníky, kteří jsou poplatní přání radnice, čímž dojde ke zpolitizování těchto úředních postů. Důsledkem tohoto kroku bude oslabení transparentního přístupu k rozvoji obce.

Proč nebyla pouze rozšířena působnost Odboru územního rozvoje o agendu významných investic, ptá se opozice. Tím by byla zachována žádoucí personální kontinuita. Bylo nicméně zvoleno komplikovanější řešení, které ale umožňuje nominovat nového úředníka.

Podstatná změna nebo marginální krok?

Zatímco podle opozice se jedná o rozsáhlou změnu úřadu, dle starosty městské části se jedná o marginální krok, který není potřeba předem probírat se zastupiteli.  Opoziční zastupitelé ale upozorňují, že zrušený Odbor územního rozvoje je klíčovým odborem a informování o jeho zrušení je důležitá informace pro občany, které tato gesce spolu s oblastí školství zajímá vůbec nejvíc (příkladem je právě probíhající debata ohledně dostavby školy Duhovka). Otázkou také je, proč byl tento „marginální krok“ do poslední chvíle utajen.

Proč nebyla reorganizace projednána na řádném zasedání Rady?

Řadu otázek vzbuzuje nejen samotná změna, ale i proces, jakým k ní došlo.  Opoziční zastupitelé se ptají, proč bylo kvůli reorganizaci svoláváno mimořádné zasedání Rady a proč nebyla věc projednávána v rámci řádného termínu zasedání.  Pochybnosti vzbuzuje také fakt, že materiál byl zveřejněn devět minut před vlastním jednáním Rady, přičemž standardní doba jsou tři dny před jednáním.

Opoziční zastupitelé poukázali také na fakt, že den před mimořádným zasedáním Rady probíhalo jednání Zastupitelstva, kdy bylo možné o chystané reorganizaci informovat zastupitele.

Starosta Jakub Stárek trvá na tom, že postup reorganizace byl správný: nejprve bylo vše projednáno s koalicí, poté se zaměstnanci, a následně vše projednala Rada, do jejíž pravomoci organizační změny spadají.

Výběrové řízení na post vedoucího odboru rozvoje a investic

Kritizována byla jak minimální možná zákonná lhůta pro přihlášení do výběrového řízení na posty vedoucích nových odborů, tak požadavky na uchazeče, ve kterých byly v případě vedoucího Odboru rozvoje a investic odborné předpoklady pouze „vítány“. Dosud byli ve vedení odborů kvalifikovaní odborníci, po výběrovém řízení už tomu tak nemusí. Tajemník Úřadu městské části Jan Holický, který je za výběrové řízení zodpovědný, uvedl, že se jedná o manažerskou pozici, kdy manažerské dovednosti jsou podstatnější, než odbornost. Opoziční zastupitelka Eva Smutná na svém Facebookovém profilu uvedla, že cílem reorganizace je dosadit na místo současného vedoucího Odboru významných investic Lukáše Kose. (pozn.: Výběrové řízení na méně exponovaný post vedoucí Odboru správních agend již bylo uzavřeno a na místo usedla dosavadní vedoucí jednoho ze zrušených odborů).

Do výběrového řízení na místo vedoucího Odboru rozvoje a investic se dle vyjádření starosty Jakuba Stárka přihlásili čtyři uchazeči, všichni ale později svou kandidaturu stáhli. Proto proběhne druhé kolo výběrového řízení.  Starosta kritizoval svolání Zastupitelstva jako veřejného fóra, neboť dle jeho vyjádření právě to bylo důvodem, proč odstoupili uchazeči o místo vedoucího Odboru rozvoje investic. Dle Jakuba Stárka mělo proběhnout jednání s opozicí za zavřenými dveřmi.

Usnesení, navržené opozicí na závěr zasedání Zastupitelstva, vyjadřuje znepokojení nad změnou organizačního řádu, doporučuje Radě předem informovat o připravovaných změnách a vypisovat při výběru vedoucích pracovníků delší než zákonné lhůty.  Usnesení nebylo podle očekávání přijato.

Celé mimořádné zasedání je ke shlédnutí na YouTube kanálu radnice.

Domníváme se, že takto významné změny, které ovlivní rozvoj naší čtvrti, by měly být projednávány veřejně, nikoli za zavřenými dveřmi. Uspokojivé vysvětlení nestandardního kroku radnice jsme ale na jednání Zastupitelstva nedostali. Situaci budeme nadále sledovat.

Zuzana