Svatba Baby Jagy

Svatba Baby Jagy

Jistě si pamatujete pana Jana, který prodával před Billou nejen časopis Nový prostor, ale také detektivní příběhy, které sám napsal a svázal. Chybí nám, a proto jsme po něm pátrali v redakci jeho časopisu i v supermarketu, před kterým prodával. Dozvěděli jsme se, že pan Jan si našel nejen práci v autodílně, ale i přítelkyni. Protože ho už asi na Bělohorské neuvidíme, připomeneme si jej alespoň jednou z jeho básní.

SVATBA BABY JAGY S IVANEM

Sotva Baba Jaga vstala

oknem ven se podívala

na louku jež rozkvétala,

po té louce Ivan šel

byl statný a měl kašel.

Hleďme na tu hroznou Babici

co se jí to honí palicí

na kterou si vzala čepici

a do ruky popadla krabici

s níž Babice vyšla ven

na zápraží

nedbaje na maso

jenž se jí

v hrnci vaří.

Pohledy obou se

střetly záhy

ti dva se neměli

vážně rádi,

nebyli to zrovna

dobří kamarádi.

Babice krabici

na zápraží odložila

a na Ivana

po té hned hovořila.

Ivane Ivánku

ty synu bohatýra

pojď do mé chaloupky

pojíme v ní netopýra.

Ivan se zakřenil

a na babu Jagušku

zuby své vycenil,

pak ale v klidu jí povídal

že ráno medvěda posnídal.

Babice Jagice

ta se však nevzdala

a vodu ve sklenici

Ivanovi podala.

Napij se Ivane,

kašel tvůj přestane

Ivan ji poslechne

a vody se napije

řka, že

jestli mu ublíží

tak že jí zabije.

Neboj se Ivánku

pravila Babice

voda je neškodná

vyndaná z lednice.

Ivan vodu vypije

a vrátí jí sklenici

po chvíli láskou svou

zahoří k Babici.

Ta pro něj v chaloupce

připraví lavici

a usedne vedle něj

po jeho pravici.

Tak tam spolu seděli

a na sebe hleděli

za měsíc či za dva

byla z toho svatba.

Přišli na ni všichni známí

 já se nyní loučím s vámi.

A proto nebušte mi na vrátka

Neboť to je celá pohádka.

Zuzana

Leave a reply