Odpověď břevnovské pošty na naši výzvu

Odpověď břevnovské pošty na naši výzvu

Interiér pošty Břevnovská prošel nedávno rekonstrukcí, která ale vůbec nevylepšila její největší problém – řazení do front u přepážek. Situace je neutěšená a vyvolává mezi lidmi zbytečné konflikty. V příspěvku na facebooku jsme sesbírali kritické názory místních obyvatel a v květnu jsme poslali vedení pošty výzvu, aby situaci napravilo. Odpověď jsme obdrželi během června. Její znění nás ovšem zcela neuspokojilo, a proto jsme poště psali znovu, především kvůli zavedení provizorního řešení řazení do front a odstranění sádrokartonového obkladu původního sloupu. Po obdržení další odpovědi můžeme konstatovat, že provizorní řešení front bylo zavedeno, vyvolávací systém bude zaveden do konce roku a se sloupem se nebude dít vůbec nic.

Dokumenty lze zobrazit po rozkliknutí zvýrazněných slov

Zuzana

Leave a reply