Nežádoucí přesun areálu pro bruslaře

Nežádoucí přesun areálu pro bruslaře

Za břevnovské spolky jsme poslali otevřený dopis pracovní skupině Plánu pro Ladronku, jejíž jsme součástí, protože na jejím posledním zasedání padnul návrh na změnu, která je zcela v rozporu s vizí zmíněného Plánu. Areál pro rychlobruslaře, který byl původně umístěn ke Kauflandu, kde pro něj dle pracovní skupiny bylo jediné vhodné místo, by se měl přesunout na druhou stranu k tenisovým kurtům. Nesouhlasíme.

Vážení členové pracovní skupiny Plán pro Ladronku

Mgr. Jakub Stárek, garant pracovní skupiny, statutární místostarosta 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta 
Mgr. Jan Lacina, místostarosta 
Ing. arch. Bohumil Beránek, Odbor územního rozvoje 
Mgr. Tereza Vlasáková, referent participace 
Ing. arch. Pavel Neuberg, referent městského parteru 
Michal Částka, provozovatel Usedlosti Ladronka 
Ing. Michal Chylík, spolek Zelený Břevnov 
Ing. arch. Michal Volf, spolek ProBřevnov 
Marek Šálek, Sdružení Tejnka 

Vážení kolegové,

dne 18. června se konalo první setkání pracovní skupiny Plánu pro Ladronku v obměněném, povolebním složení. A hlavním bodem jednání se stal záměr, který nás nemile překvapil.

Nový garant pracovní skupiny a místostarosta Jakub Stárek seznámil přítomné členy pracovní skupiny s plánem přemístit zamýšlený tréninkový a závodní areál pro kolečkové bruslení z Vypichu (respektive od Kauflandu) na zcela opačnou, východní stranu Areálu volného času Ladronka. Zde by vznikly dvě dráhy: stávající otočka pod Televizní věží by se po rozšíření a výměně povrchu proměnila ve čtyřsetmetrový okruh, v sousedství tenisových kurtů TJ Břevnov by pak byla vybudována klopená, oplocená a osvětlená konstrukce pro dvousetmetrový bruslařský ovál.

Ti, kdo byli u Plánu pro Ladronku od samého počátku, si možná vzpomenou, jaké okolnosti provázely vznik této iniciativy: nespokojenost obyvatel Břevnova a dalších okolních čtvrtí Prahy 6 s jednostrannými kroky tehdejšího radního Romana Mejstříka (ANO), který se bez jakékoliv opory veřejnosti pokusil prosadit proměnu chodníku podél Tomanovy ulice v bruslařskou trať. Výsledkem „vzbouření na vsi“ byl právě vznik pracovní skupiny – vzácný příklad participace, díky které se mohl zrodit strategický plán rozvoje Ladronky na období 2018 – 2028.

Předcházel tomu vícestupňový proces, jehož cílem bylo zmapovat chování, potřeby a přání uživatelů parku Ladronka. Proběhly papírové i on-line ankety, veřejná setkání, terénní průzkumy… Jednou ze zásadních hodnot, které v těchto šetřeních respondenti zdůrazňovali, byla všestrannost využití Ladronky, a především prostor pro volný pohyb. A jen jakýmsi vedlejším efektem celé plánovací procedury bylo zařazení areálu kolečkových sportů – Městská část Prahy 6 tím vyšla vstříc Českému svazu kolečkového bruslení, který pro svoji základnu hledá v metropoli místo.

Je potřeba zdůraznit, že výstavba areálu kolečkových sportů nemá vůbec žádnou oporu v participaci. Tento záměr byl do Plánu pro Ladronku doplněn čistě zásahem samosprávy v rámci pracovní skupiny.

Tehdejší pracovní skupina souhlasila s umístěním závodiště do západní části areálu Ladronka, kde by jeho přítomnost byla nejméně rušivá, jiné umístění se jevilo jako nežádoucí. S variantou jeho přestěhování do opačné části Břevnovské pláně, která má zcela jiný charakter než území sevřené rušnou silniční křižovatkou, nákupním centrem a parkovištěm, proto zásadně nesouhlasíme. Pozemky, které se nacházejí mezi klidnou rezidenční čtvrtí a lesoparkem, nemohou sloužit vyznavačům jedné disciplíny, respektive tréninkům a závodům úzké skupiny špičkových sportovců.

Požadujeme, aby na území vedle tenisových kurtů (dnes je tu asfaltové hřiště) vzniklo víceúčelové sportoviště, jehož podoba a využití bude vycházet ze skutečných potřeb obyvatel Prahy 6. Oslovili jsme Sokol Břevnov, který nedisponuje žádnými venkovními prostory, a který takovou možnost velmi vítá. Jeho zástupci projevili zájem zúčastnit se návrhu multifunkčního sportoviště, navrhujeme proto pozvat je na jednání pracovní skupiny. V úvahu připadá i spolupráce s dalšími místními oddíly jako je TJ Slavoj Břevnov, případně s asociací Sport pro všechny.

Příležitost, kterou díky vyřešení právních problémů přináší pozemky u tenisových kurtů, považujeme za natolik významnou, že si nedokážeme představit její promarnění zabráním tohoto prostoru záměrem tak vyhraněným a jednoúčelovým. Místo mezi tenisovými kurty a Televizní věží má potenciál proměnit se – vedle statku Ladronka – v druhé těžiště areálu, a poskytnout zázemí a sportovní vyžití nejširší skupině obyvatel, od nejmenších až po seniory. O velkém přínosu pro tradiční sportovní spolky Břevnova jako je Sokol či Slavoj, jsme se již zmínili výše.

Jsme přesvědčeni, že multifunkční využití tohoto území odpovídá výsledkům participačního procesu a je v souladu s preferencemi okolních obyvatel. Jiné využití by bylo v přímém rozporu jak s participací, tak se závěry pracovní skupiny, jak byly zveřejněny v Plánu pro Ladronku.

Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor na celou věc, a případně nás podpoříte v dodržení všemi stranami schváleného strategického Plánu pro Ladronku. Děkujeme za pozornost.

Za břevnovské spolky

Michal Chylík, Zelený Břevnov

Marek Šálek, Sdružení Tejnka

Michal Volf, Pro Břevnov

Josef Filip, Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6

V Praze 28. června 2019

Zuzana

Leave a reply