Náš komentář k dění na radnici Prahy 6

Náš komentář k dění na radnici Prahy 6

Přečtěte si naše stanovisko k výpovědi koaliční smlouvy Straně zelených.

Stanovisko spolku Pro Břevnov / 30. října 2015 

Úvodem nám dovolte, abychom se stručně představili. Občanská iniciativa Pro Břevnov vznikla v květnu 2013. Jsme zájmové sdružení lidí různého věku i profesí, které spojuje především místo bydliště a snaha aktivně se podílet na dění v naší čtvrti. Mezi naše hlavní cíle patří napomáhat lepší komunikaci občanů s radnicí Prahy 6 a monitorovat dění na Břevnově, zejména pak aktivity, které by vedly ke zhoršení kvality zdejšího života.

V této souvislosti chceme vyjádřit znepokojení nad způsobem, jakým došlo k vypovězení Strany zelených z Rady Městské části Prahy 6. Pečlivě jsme studovali veškerá vyjádření, která k této kauze zazněla v otevřených zdrojích – jak na radničním webu, tak v médiích i na stránkách jednotlivých politických stran. A k dnešnímu dni jsme nenašli žádné stanovisko, které by bylo možné považovat za konkrétní, přesvědčivé, a které by mířilo k věci.

Zhoršení péče o zeleň a liknavost v řešení dopravních problémů uvádíte jako hlavní důvod ukončení koaliční smlouvy se Stranou zelených. Během působení koalice v uplynulém roce jsme právě v těchto dvou oblastech nejvýrazněji zaznamenali pozitivní změny. Dovolujeme si požádat politické vedení MČ P6 a zejména starostu Ondřeje Koláře o upřesnění a bližší vysvětlení. Jedině tak lze zabránit množícím se spekulacím, že za odvoláním radních Petry Kolínské a Antonína Nechvátala mohou být i jiné důvody, které mohou mít například majetkový charakter.

Jedním z největších problémů předchozích vedení radnice bylo, že málo komunikovala s občany, což vedlo ke zbytečným konfliktům – typickým příkladem budiž situace kolem rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská. Přístup současné rady byl výrazným zlepšením, přičemž hlavním tahounem této změny byla z našeho pohledu Strana zelených.

Berte prosím předcházející řádky jako vyjádření spokojenosti s dosavadním působením koalice na Praze 6 a jako žádost o věrohodné vysvětlení, proč bylo angažmá Strany zelených předčasně ukončeno. Jsme přesvědčeni, že v době, kdy je třeba napravovat mnoho problémů způsobených předchozími vedeními radnice, je koalice v dosavadním, tedy kompletním složení, nejlepší volbou. Právě otevřená a často velmi nelehká diskuse je tím, co naše městská část po mnoha letech uzavřených vlád potřebuje.

Za spolek Pro Břevnov

Michal Volf
Jolana Mokrá
Zuzana Vojtová
Daniela Šálková
Anna Hradilková
Josef Filip

Jolana

Leave a reply