Zažít Břevnov jinak 2023

Zažít Břevnov jinak 2023

V sobotu 16. září proběhl už 11. ročník sousedské slavnosti Zažít Břevnov jinak. Na akci v sadu Školských sester sv. Františka a v okolí rybníka Vincentinum dorazily stovky sousedů i přespolních a společně jsme prožili krásné odpoledne a večer. Letošním hlavním tématem byla péče, věnovali jsme se zdraví fyzickému i duševnímu, péči o druhé i o veřejný prostor. Z bohatého programu můžeme zmínit happening na lávce přes křižovatku Malovanka, vystoupení ZUŠ Jana Hanuše, koncert kapely Red Torch, zahradní lázně nebo plavby na lodičkách, bylo toho ale mnohem více!
Rádi bychom poděkovali Školských sestrám sv. Františka, MČ Praha 6 a MHMP za poskytnutí prostor a energie, dále KC Klubovna, festivalu Povaleč, SK Union Břevnov, oddílu LLM Kruh, MČ Praha-Suchdol, Břevnovskému pivovaru a dalším za materiální pomoc a dlouhodobou spolupráci a v především spolku AutoMat a iniciativě Zažít město jinak, bez jejichž pomoci si nedokážeme pořádání slavností představit.
V neposlední řadě děkujeme všem spoluorganizátorům, pomocníkům, účinkujícím i návštěvníkům, bez kterých by Zažít Břevnov jinak nebyl tím, čím je.

foto ve fotogalerii Anna Šolcová

Zuzana