Článek pro časopis Šestka

Článek pro časopis Šestka

V květnovém čísle časopisu Šestka hodnotí náš spolek průběh dosavadní participace v projektu úprav břevnovských náměstíček v lokalitě Malého Vatikánu:

Při loňské sousedské slavnosti Zažít Břevnov jinak, která se konala v prostoru tzv. břevnovských náměstíček (křížení ulic Šultysova, Říčanova nebo Dvořeckého), se ukázalo, že tento veřejný prostor má velký potenciál pro místní. Jako organizátoři akce jsme pak iniciovali veřejnou debatu (ve spolupráci se spolkem Pěšky městem), jak náměstíčka kultivovat. Během ní však vyšlo najevo, že radnice již má takový projekt zpracovaný a je připravena jej realizovat, aniž by do příprav zapojila místní obyvatele.

Proto jsme společně se zástupci místních začali jednat o přenastavení celého projektu. Ačkoliv záměr radnice byl obecně chvályhodný, jeho zadání a tedy i výsledek vůbec nepracoval s reálnými potřebami místních.  Zpočátku se radnice k problému stavěla vlažně, po velkém tlaku veřejnosti ale uznala, že nepostupovala dobře a zorganizovala na místě setkání s občany, po kterém následovala veřejná anketa. Na jejím základě, tedy se zahrnutím názoru místních, pak radnice oznámila, jak bude projekt upraven.

Jakkoli bychom si jako spolek s řadou zkušeností s participací v Břevnově (rekonstrukce Bělohorské a Plán pro Ladronku) dokázali představit výraznější zapojení veřejnosti, radnice na kritiku veřejnosti reagovala poměrně dobře a navržené změny projektu jsou v souladu s přáními místních. Přesto bychom ze strany radnice očekávali ještě lepší komunikaci a především informaci, jak bude participace pokračovat. Standardním dalším krokem by měla být veřejná debata nad upraveným projektem, aby si místní mohli včas ověřit, že slíbené úpravy byly zapracovány.

Ač si ceníme přehodnocení původního postoje radnice, který nebyl participaci nakloněn, finální hodnocení participace ze strany radnice se bude dát udělat až po dokončení projektu. Byli bychom rádi, pokud by se radnice z tohoto projektu poučila a veřejnost do obdobných projektů včas zapojovala.

Michal Volf, Spolek Pro Břevnov

Podrobné informace o celé akci jsme v posledních měsících pravidelně uveřejňovali zde:

probrevnov.cz/2022/11/30/namesticka-maleho-vatikanu-ceka-promena/

a probrevnov.cz/2023/03/27/po-ankete/

Zuzana