Výsledky ankety a vyjádření starosty

Výsledky ankety a vyjádření starosty

Radnice Prahy 6 zveřejnila výsledky ankety ohledně budoucí podoby náměstíček Malého Vatikánu – břevnovské vilové čtvrti mezi Bělohorskou ulicí a parkem Ladronka – které se koncem ledna zúčastnilo 77 lidí. Anketa byla po setkání zástupců MČ Praha 6 a místních v Malém Vatikánu z 25. ledna dalším krokem participačního procesu ohledně úprav náměstíček. Spolek Pro Břevnov od loňského podzimu participaci a diskuzi nad podobou náměstíček podněcuje. Strohé informace z oficiální zprávy o výsledcích ankety na webu MČ doplňujeme podrobnějším emailem starosty MČ P6 Jakuba Stárka adresovaným účastníkům zmíněné ankety.

Podle emailu od starosty si většina respondentů přeje ”kultivování stávajícího prostoru a vytvoření odpočinkových míst, a to nikoliv formou „ostrůvků“, ale například rozšířením chodníků a případně zelených ploch doplněných o vhodnou výsadbu.” V emailu starosta úpravy specifikuje: „U náměstíčka Řečického x Říčanova navrhneme prodloužit stávající park směrem do nitra náměstíčka. V případě náměstíčka Dvořeckého x Říčanova se obyvatelé vyjádřili tak, že prostor před kavárnou a galerií Kuzebauch by měl být součástí rekreační zóny náměstí. Průjezd aut oběma směry a parkování by tak bylo možné v severní části náměstí (dál od galerie). Celá ulice Říčanova pak dostane nový povrch.” Email zároveň uvádí, že si respondenti přejí zapuštění kontejnerů na tříděný odpad pod zem.

Starosta dále informuje, že většina respondentů má v souvislosti s rekonstrukcí náměstíček obavy z úbytku parkovacích míst, a slibuje, že míst by mělo zmizet co nejméně. Jakub Stárek pak doplňuje, že přibližně třetina respondentů se vyjádřila pro převážné zachování současné úpravy náměstíček jakožto křížení dopravních cest (o tom se paradoxně zpráva na stránkách MČ vůbec nezmiňuje). Při setkání s občany starosta a radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš argumentovali nevyužitou kapacitou současných parkovacích míst na náměstíčkách a v jejich okolí, což podle nich dokládají i místní analýzy parkování. Radnice dle emailu nicméně vychází obavám vstříc v případě nejvytíženějšího náměstíčka 8. listopadu x Říčanova, kde „bude reprezentovat názor, že by mělo dojít pouze k instalaci zapuštěné kontejnerová stanice a úpravě vozovky tak, aby byla ideálně ponechána všechna parkovací místa.

Starosta email uzavírá informací o navazujícím jednání s Technickou správou komunikací, „aby byla úprava náměstíček provedena dle vašich představ a požadavků.“ Ač si ceníme přehodnocení původního postoje radnice, který nebyl participaci nakloněn, a současné otevřenosti úpravám navrženého projektu, je potřeba zmínit, že od zmiňovaného lednového setkání komunikace z její strany vázne. Nedošlo ke vzniku námi iniciované pracovní skupiny a informace o plánovaných úpravách jsou nekonzistentní a špatně přístupné (zmiňovaný email se dostal pouze mezi účastníky ankety).

Pouze s týdenním předstihem bylo zároveň ohlášeno další setkání 29. března 2023. To se mělo týkat nejen projektu náměstíček, ale také Bělohorské, Polikliniky a KC Kaštan – několik nesouvisejících břevnovských témat. Spolek Pro Břevnov bude proto nadále usilovat o pravidelný kontakt s radnicí, včasné zveřejňování všech dostupných informací a maximální zapojení místních do probíhajícího procesu. O dalším vývoji budeme informovat v příštím newsletteru. Chcete-li vědět, jak to celé začalo, přečtěte si předchozí reportáž.

Pro zájemce připojujeme odkaz na zprávu na webu MČ a přikládáme originální znění emailu účastníkům ankety.

Originální znění emailu účastníkům ankety:

„Vážený pane / Vážená paní …,

rád bych vám poděkoval za vaši účast a vaše vstupy k rekonstrukci a revitalizaci Říčanovy ulice. Jedná se o velmi důležitý projekt, který bude mít vliv na kvalitu života vás samotných, i kvalitu života vašich sousedů, a proto je pro nás váš názor a zpětná vazba klíčová. Ankety se účastnilo 77 z vás a radnice bude nyní usilovat o zohlednění vašich názorů při prosazování zmíněných úprav při jednání s investorem.

Více než polovina z vás vyjádřila obavy ohledně možného úbytku parkovacích míst, pokud by se představený projekt realizoval. Chtěl bych Vás však ujistit, že naším cílem je najít konsenzuální řešení, které bude brát v úvahu potřeby všech místních obyvatel, včetně parkování. Proto jsme připraveni se na tuto problematiku zaměřit a najít řešení, u kterého věříme, že bude uspokojivé pro všechny zúčastněné, a které si vám dovoluji v hrubých obrysech představit.

Zhruba třetina respondentů se v rámci ankety přiklonila pouze k drobnějším úpravám a zásahům a zdůraznila, že charakter náměstíček neplní funkci „náměstíčko“, ale křížení dopravních cest. Radnice tuto skutečnost respektuje a v případě náměstíčka 8. listopadu x Říčanova bude reprezentovat názor, že by mělo dojít pouze k instalaci zapuštěné kontejnerová stanice a úpravě vozovky tak, aby byla ideálně ponechána všechna parkovací místa. U náměstíčka Řečického x Říčanova navrhneme prodloužit stávající park směrem do nitra náměstíčka. V případě náměstíčka Dvořeckého x Říčanova se obyvatelé vyjádřili tak, že prostor před kavárnou a galerií Kuzebauch by měl být součástí rekreační zóny náměstí. Průjezd aut oběma směry a parkování by tak bylo možné v severní části náměstí (dál od galerie). Celá ulice Říčanova pak dostane nový povrch.

Radnice nyní bude jednat s TSK, aby byla úprava náměstíček provedena dle vašich představ a požadavků. Rád bych vás ujistil, že vaše názory jsou pro nás důležité a snažíme se je co nejvíce zohlednit při rozhodování o budoucím vzhledu naší městské části.

Děkuji vám za váš čas a účast v anketě a těším se na další spolupráci s vámi.“

Zuzana