Mizející strahovský brutalismus

Mizející strahovský brutalismus

Možná jste zaznamenali, že se v posledních týdnech na Strahově bourá bývalá budova centrální prádelny, která od 70. let 20. století ohraničuje roh Diskařské a Maratónské ulice. Důvodem likvidace je dle vyjádření autorizovaného inženýra stavební firmy Almadata, která bourací práce provádí, dezolátní stav budovy, původně stavěné na deset let provozu. Donedávna zde bronzová socha Vítězství neboli Žena s pochodní mlčky chránila kus nenápadného místa, odkud je díky jeho umístění na břevnovském kopci vidět až daleko za hranice hlavního města.

Brutalistní načervenalá budova je neodkladně demontována. „Rošičák“ neboli stadion Evžena Rošického, kde architekti Petr Kutnar a Svatopluk Zeman v roce 1978 navrhli dostavbu kancelářských a reprezentačních prostor při západní tribuně, se postupně vytrácí ze strahovské mapy. Nejdříve byla odstraněna nástavba stadionu Přátelství, která lemovala Diskařkou ulici a propojovala se „mosty“ se stadionem Evžena Rošického. Tyto tribuny jsou ještě patrné ze snímků Google Maps. Teď na místě zbývá pouhá plastická vlnová stěna, která nás pomalu přivádí k budově prádelen, pokud se vydáme od zastávky autobusu Diskařská.

Tato budova už přišla na řadu. Brutalistní stavba prádelny, nenápadná, zato velmi architektonicky zajímavá a nevšední.

Kromě budovy se z tohoto místa pomalu ztrácejí i umělecká díla. Žena s pochodní, bronzová socha navržená v roce 1978 Břetislavem Bendou, byla odejmuta a v místě zůstává pouze bronzový podstavec, který zhmotnila Bendova žena.

Plastika, která převyšovala samotnou budovu a byla umístěna na boční straně budovy (Diskařská ulice), sloužila zároveň jako nosič vlajek a připomínala nedalekou běžeckou dráhu… byla ve dnech kolem 23. března odmontována a odvezena.

Přední část budovy při ulici Maratónská ještě stále rozdělují čtyři na sebe napojené a z fasády vystupující hmoty, kterými skrze sklolaminát dovnitř proniká světlo. Díra (Maratónská ulice), kterou na fasádě v posledních dnech potkáváme, odhaluje sklolaminátový strop, skrze proudící světlo poukazuje na smutné torzo téměř rozbourané prádelny.

Není asi nutné se rozčilovat či polemizovat nad tím, jak je v Česku s brutalistními stavbami zacházeno v posledních letech… Ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin architektury se Spolek pro Břevnov snaží osvětlit alespoň to, kam poputují odstraněná umělecká díla.

Co bude stát na místě budovy prádelen zatím není vůbec jisté. Celý areál Stadionu Evžena Rošického s přilehlými pozemky patří Fotbalové asociaci České republiky. Její mluvčí nás informoval, že variant na nové využití místa je několik a další postup bude upřesněn na červnové valné hromadě FAČR.

Zuzana