Začne první etapa rekonstrukce Ladronky

Začne první etapa rekonstrukce Ladronky

Je to už sedm let, co tehdejší vedení radnice přišlo s poněkud divokými plány na „vylepšení“ Areálu volného času Ladronka – šlo zejména o vybudování bruslařské dráhy i podél Tomanovy ulice, který by dovršil přeměnu parku v bruslodrom. Břevnovské spolky iniciovaly participační proces, který měl zjistit skutečné potřeby a přání uživatelů areálu a místních lidí. Výsledkem byl Plán pro Ladronku, který stanovil priority a vytyčil několik etap.

K některým dílčím změnám již došlo – byly instalovány veřejné toalety, přibyla pikniková místa… Větší úpravy nicméně zatím zůstávají na čekací listině. Patří mezi ně snaha předejít kolizím bruslařů a chodců radikálnějším oddělením in-line dráhy a podélné pěšiny, dále rekonstrukce zchátralého chodníku podél Tomanovy ulice a především vybudování víceúčelového areálu na místě dnešní bezútěšné plochy vedle tenisových kurtů. 

Na konci letošního ledna se opět sešla Pracovní skupina pro Ladronku, v níž mají zastoupení rovněž břevnovské spolky, aby projednala další vývoj. Největší změna se aktuálně chystá v západní části parku u Kauflandu, kde bude na popud Českého svazu kolečkového bruslení vybudováno in-linové závodiště. Investice dosáhne 50 milion korun a půjde o dva okruhy o délce 400, respektive 200 metrů, přičemž kratší dráha s klopenými zatáčkami a umělým osvětlením bude oplocená – způsob využívání veřejností je zatím nejasný.

V prvním pololetí letošního roku dojde k dlouho očekávané rekonstrukci chodníku podél Tomanovy ulice a bude rovněž zahájen proces zadání projektové dokumentace k projektu nazvanému „Sportovní plocha Ladronka“, což je zmíněné prostranství, kde je dnes popraskané asfaltové hřiště a torza někdejších prolézaček. Záměr vychází z koncepce, kterou v roce 2022 předložily břevnovské spolky.

Návrh nového uspořádání počítá se čtyřmi víceúčelovými hřišti s ochrannými sítěmi, jejichž povrch bude tvořen umělým trávníkem (fotbalové hřiště) a polyuretanem (volejbal, basket, nohejbal, tenis…). Dále tu bude cvičná plocha pro bruslaře, nové stromy, vodní prvky (pítko a brouzdaliště), venkovní fitness koutek, posezení se stoly, občerstvení, WC a šatny. V jednání je možnost půjčovny sportovního náčiní a úschovny osobních věcí.

Poznámka:
Místu, dnes označovanému jako „Sportovní plocha Ladronka“, lidé z nejbližšího sousedství říkají Veckův plácek. Podnikatel Michal Vecko si pozemek před dvaceti lety pronajal od tehdejšího vedení radnice se záměrem vybudovat zde halu, jejíž součástí měla být třípatrová budova s restaurací a parkovištěm. Po protestech místní veřejnosti Rada MČ P6 v roce 2012 projekt odmítla, později došlo k soudnímu vypřádání se zmíněným nájemcem.

https://old5.praha6.cz/planproladronku

Zuzana