Služby pro mládež v obtížných situacích

Služby pro mládež v obtížných situacích

V novém seriálu Břevnov sociální se budeme věnovat místním sociálním otázkám. Jaké jsou břevnovské sociální služby a komu jsou určeny? S jakými sociálními problémy se Břevnov potýká? Kam míří sociální politika městské části? Na to se letos pokusíme i s vaší pomocí odpovědět. Procházku po břevnovských sociálních službách začneme u nejmladší generace. Šikana, konflikty v rodině, drogy, závislost na moderních technologiích, psychické potíže – s těmito problémy se děti i dospívající potkávají. A právě pro ně je tu organizace Prev-Centrum.

Prev-Centrum, z.ú se nachází v Meziškolské ulici naproti ZUŠ Jana Hanuše. Mnoho břevnovských dětí s ní má již určitě zkušenosti, Prev-Centrum totiž na základních školách napříč Prahou realizuje programy všeobecné primární prevence. O čem už ale každý neví, důležitou činností organizace jsou tzv. nízkoprahové služby pro děti a mládež, v první řadě pak nízkoprahový klub Suterén, jediný svého druhu na celé Praze 6. Význam vysvětluje vedoucí nízkoprahových služeb Hana Švůgerová: „Nízkým prahem se rozumí minimalizace všech možných bariér. Vedle bohaté volnočasové nabídky se zaměřuje na pomoc v obtížných životních situacích, jako jsou šikana, konflikty v rodině, psychické potíže nebo experimentování s návykovými látkami. Využití klubu je bezplatné, založené na dobrovolné bázi, klub poskytuje bezpečný prostor a je otevřen každému od 10 do 18 let.

Součástí nízkoprahových služeb je také adiktologická ambulance pro děti a dospívající zaměřující se mimo jiné na netolismus (závislost na moderních technologiích a internetu) a sociálně-terapeutický program UNCLE pracující s mládeží, která se dopustila nějaké formy trestné činnosti. 

Prev-Centrum se nicméně nevěnuje pouze mládeži, nabízí také rodinnou terapii nebo ambulantní léčbu pro dospělé. Služba se zaměřuje na pomoc s psychickými potížemi i léčbu závislostí. Co je každopádně podstatné, na službu se může obrátit opravdu kdokoli, kdo se ocitl v obtížné životní situaci a neví si s ní rady. 

Jestli Vás činnost organizace Prev-Centrum zaujala stejně jako nás, přečtěte si více na webu.

www.prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/poradenske-sluzby-a-skupinove-aktivity-pro-deti-a-mladez/nizkoprahovy-klub-suteren/

A jakou další podporu Břevnov mladým lidem a rodinám nabízí?

Přečtěte si víc.

Zuzana