Bezpečně na tramvaj? U Kaštanu je to problém

Bezpečně na tramvaj? U Kaštanu je to problém

Tramvajová zastávka U Kaštanu má pěkný bezbariérový přechod. Jeho jedinou chybou je, že je umístěn na nejvzdálenějším místě ostrůvku, přestože drtivá většina chodců míří opačným směrem. Proto jsme denně svědky toho, jak chodci zdolávají vysoký obrubník v čele ostrůvku a poté přecházejí Bělohorskou mimo přechod. Je to nebezpečné: obrubník je vysoký a místo je nepřehledné, neboť na přilehlém chodníku často parkují auta.

Upozornili jsme na problém Úřad MČ Praha 6 a dostali jsme následující odpověď:

Současná pravidla silničního provozu neumožňují příliš frekventované vyznačování klasických přechodů pro pěší. V úsecích se zvýšeným pohybem pěších by se tak vozidla pohybovala pouze „přískoky“, od přechodu k přechodu. Je proto obvyklé, že na tramvajové zastávky se vyznačuje pouze jeden přechod pro pěší, s tím, že na opačném konci zastávky bývá zřízeno tzv. místo pro přecházení. Podobná úprava je v zásadě uplatněna i na kritizovaném místě. Východně od zastávky (na rohu ul. Konecchlumského) je zřízeno – opět bezbariérové (!) – místo pro přecházení. Zde je potřeba připomenout, že uvedené „Místo pro přecházení”, které se zmiňuje v odpovědi MČ P-6, s uvedeným problémem vůbec nesouvisí. Je o pár metrů dál a nevede k zastávce. Viz obr. 3.

Obrátili jsme se také na Odbor pozemních komunikací Magistrátu Hlavního města Prahy. Zde nás informovali, že řešení námi popisované záležitosti je plně v kompetenci Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6. Přes tuto skutečnost jsme ale získali příslib, že s tímto odborem celou záležitost prověří a pokusí se najít řešení celé problematiky.

A co jsme se dozvěděli na Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, konkrétně na oddělení rozvoje dopravy?

Souhlasíme s Vámi, že přístup na tramvajovou zastávku by takovýchto lokalitách (hustá zástavba, aktivní parter) měl být zajištěn na obou stranách. Odbor investiční MHMP připravuje akci rekonstrukci Bělohorské ulice, která zahrnuje i zastávku U Kaštanu a nově se v tomto případě počítá s doplněním přechodu pro chodce ve Vámi navrhovaném místě. Bohužel však v tuto chvíli nejsme schopni Vám sdělit termín realizace, protože jej neznáme.  Kompetence ze strany státní správy o doplnění dočasného přechodu k zastávce nebo jiné úpravy do doby rekonstrukce má Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6. Jakýkoliv přechod, byť provizorní ale musí být bezpečný a měl by být i bezbariérový. Je tedy možné, že do doby rekonstrukce bude ponechán stávající stav.

Shrnuto a podtrženo: zodpovědnost je na Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 6. Tam se ale domnívají, že je vše v pořádku. Nezbývá tedy, než čekat na rekonstrukci Bělohorské (píšeme o ní v jiném článku) a dál pomáhat dezorientovaným seniorům zdolat obrubník a bezpečně přejít.

Nejčastěji využívaná trasa k zastávce a ze zastávky.
Obr. 3 „Místo pro přecházení”, které se zmiňuje v odpovědi MČ P-6,
s uvedeným problémem vůbec nesouvisí
Zuzana

Leave a reply