Jak to vypadá rok po odeslání žádosti?

Jak to vypadá rok po odeslání žádosti?

Na návrh pisatelek žádosti došlo dne 29.5. ke schůzce mezi radním pro dopravu Ing. Lálou, Ing. Polákem, referentem dopravního značení, členkou spolku Pro Břevnov A. Hradilkovou a zástupkyní Studia Paleta O. Závadovou.

Zástupkyně těchto místních organizací vyjádřily zklamání, že žádný z navržených bodů (přechody, sloupky u ústí cest do ulice a částečné uvolnění chodníku pro chodce) po roce dosud nebyl realizován.

Ze strany Ing. Lály došlo k ujištění, že byla TSK (Technická správa komunikací) opakovaně zaslána žádost o realizaci přechodu přes ulici Pod Marjánkou, změnu svislého značení parkování a umístění sloupků, zabraňujících parkování při ústí cest do Kolátorovy ulice. Zdržení bylo dle slov Ing. Lály způsobeno probíhající restrukturalizací a změnou vedení v TSK. Zároveň byla řada zadání pozastavena kvůli virové nákaze.

Na schůzce byl znovu přislíben přechod pro chodce, umístění sloupků a změna svislého značení.

Umístění montovaného retardéru bude projednáno na nejbližší schůzi Komise pro dopravu po změření intenzity provozu v ulici Pod Marjánkou.

Navrhovaný přechod přes ulici Kolátorovou v místě, kde jsou dětská hřiště, dle slov Ing. Poláka nemá opodstatnění, protože intenzita provozu neodpovídá požadavkům na jeho vybudování.

A. Hradilková i O. Závadová však upozorňují, že se v okolí během dne pohybuje velké množství dětí a požadují nějaká opatření, která by vedla k jejich větší ochraně v blízkosti vozovky. Přechod, na kterém by maminky s dětmi i nedoprovázené děti měly absolutní přednost, se jim jeví jako nejlepší řešení.

Na přelomu června a července byly osazeny sloupky a zbývá naděje, že do začátku školního roku se dočkáme i dalších slíbených opatření.

Zuzana

Leave a reply