Volební anketa břevnovských spolků

Volební anketa břevnovských spolků

Břevnovské spolky Pro Břevnov, Malovanka, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka společně připravily předvolební anketu ke komunálním volbám 2018, jejímž cílem je možnost poskytnout místním voličům určité vodítko, podle kterého by se mohli ve volbách také rozhodovat. Osloveny byly všechny volební subjekty kandidující do zastupitelstva MČ Praha 6 s prosbou, zda by se krátce vyjádřily k jedenácti vybraným místním tématům, kterými se v případě zvolení budou během následujícího volebního období zabývat.

Rozsah odpovědi k danému tématu byl omezen na 600 znaků včetně mezer. V případě subjektů KLID (TOP 09 a KDU-ČSL) a SPD byl tento rozsah aplikován na dílčí podotázky témat, a proto jsme z důvodu vzájemné férovosti a porovnatelnosti výstupu jejich odpovědi upravili na požadovaný rozsah tak, aby podstata odpovědi zůstala neměnná. 

Anketu si můžete prohlédnout v pdf na zvýrazněném odkazu výše. Volební subjekty, jejichž odpovědi v anketě obsaženy nejsou, nedodaly odpovědi v požadovaném termínu.

Zuzana

Leave a reply