Jak vylepšit starou dobrou pláň

Jak vylepšit starou dobrou pláň

Pokus o stručné shrnutí několikaměsíční práce nad budoucí podobou Areálu volného času Ladronka.

Možná si vzpomenete, jak negativní ohlas vyvolala před nějakým časem anketa, ve které se Městská část Prahy 6 poněkud neohrabaně pokusila prosadit rozšíření rychlobruslařských drah na Ladronce i podél Tomanovy ulice. Proti proměně parku v in-line arénu se ozvalo tolik lidí (petice získala 1100 podpisů), že radnice od tohoto záměru ustoupila.

Následovalo vytvoření pracovní skupiny za účasti více stran včetně břevnovských spolků a nové zjišťování skutečných potřeb návštěvníků Areálu volného času Ladronka. Dotazníky byly distribuovány v tištěné formě přímo do domácností, k dispozici byly rovněž v on-line podobě, zájemci mohli využít i „průtoková setkání“ přímo v terénu. Průvodcem a moderátorem celého procesu se stal spolek Bieno, který se zabývá udržitelným rozvojem měst za účasti veřejnosti.

Nyní, po několika měsících společné práce, vám můžeme představit základní obrysy vznikajícího PLÁNU PRO LADRONKU.

Absolutním šampionem v počtu hlasů, jak areál vylepšit, se stalo jeho doplnění o další veřejné záchody – tak, aby návštěvníci nebyli odkázání jen na ty stávající v interiéru usedlosti. Výsledkem by tudíž měly být toalety s pitnou vodou jak ve východním, tak v západním cípu areálu.

Na druhém místě mezi požadavky, jak vnést do areálu větší komfort, se objevilo více možností občerstvení – jedním z důvodů tohoto požadavku je opět přetížení usedlosti Ladronka v některých dnech roku. Prověřena bude možnost, jak spojit vznik nových občerstvovacích míst s toaletami a zázemím pro přebalování a převlékání.

Často diskutovaným problémem jsou kolize chodců, bruslařů a cyklistů, a to především na křižovatce přímo před usedlostí. Jedním z opatření, jak zvýšit bezpečnost, by mohlo být zavedení jasných pravidel pohybu včetně doporučeného snížení rychlosti ve špičkách (duben—říjen 10—12 a 14—19 hodin).

Z nastíněné situace rovněž vyplývá zřejmě největší plánovaný zásah do současné podoby parku, a to radikálnější oddělení in-line dráhy a pěšiny pro chodce ve směru k Televizní věži. Jako nejpravděpodobnější se jeví rozšíření asfaltové dráhy, přemístění současné šotolinové pěšiny jižním směrem a její oddělení od asfaltu travnatým pásem. Přesné trasování bude předmětem dalšího jednání, každopádně nesmí narušit možnosti zimního vyžití na oblíbeném sáňkařském svahu.

V průzkumu veřejného mínění zaznívalo i opakované volání po větší otevřenosti usedlosti Ladronka. Ta měla v minulosti problémy s přilákáním běžnější klientely, a i nyní má v tomto směru rezervy, které jsou způsobeny mimo jiné nedostatečnou komunikací. Dvůr by měl být více otevřen kulturním akcím včetně sousedských sešlostí, zlepšit by se měly i možnosti převlékání a ukládání věcí.

Zásadní novinku navrhují zástupci Českého svazu kolečkového bruslení: vytvoření areálu pro tento druh sportu v prostoru u Kauflandu (za tunýlkem). Dva okruhy o délce 400, respektive 200 metrů by měly klopené zatáčky a mantinely, ve vnitřní části by se nacházelo víceúčelové hřiště.

Co se týče hromadných akcí společensko-komerčního charakteru, předpokládá se jejich redukce. Ladronce by měl v tomto směru ulehčit mimo jiné přesun některých událostí tohoto druhu k Vodní nádrži Džbán.

Prověřeny budou možnosti lepšího propojení s Oborou Hvězda, Prahou 5, Strahovem a Petřínem. Uvažuje se též o zvýšení dostupnosti metra, konkrétně o vytvoření nové komunikace pro pěší a cyklisty ke stanici Motol.

Vzdálenější vizí zatím zůstává rozšíření areálu západním i východním směrem – jak do prostoru bývalého vrakoviště v cípu tvořeném ulicemi Podbělohorská / Nad Motolskou nemocnicí / Kukulova, tak na opačnou stranu čili za Televizní věž ve směru Strahov a Petřín.

Naléhavějším tématem je momentálně kultivace bezútěšné plochy východně od tenisových kurtů, kterou městská část v devadesátých letech za skandálních podmínek pronajala podnikateli, který zde usiloval o výstavbu sportovně-komerčního centra. Nyní se zde nacházejí rozpadající se betonové artefakty a popraskané asfaltové hřiště, další využití blokuje soudní spor o vypovězení nájmu mezi dotyčným podnikatelem a MČ P6. V budoucnu by zde mohlo vzniknout víceúčelové hřiště.

Dostatečné množství hlasů pro případnou realizaci získala pikniková místa a pítka, zazněl i návrh na ustanovení správce areálu, který by měl na starosti dodržování návštěvnických pravidel, údržbu areálu či dramaturgický plán zdejších akcí.

Závěrem stojí za to zdůraznit, že sběr hlasů od návštěvníků areálu a místních obyvatel přinesl jeden důležitý poznatek, který lze shrnout do tří slov: MÉNĚ JE VÍCE.

Asi nejzásadnějším důsledkem tohoto názoru je, že úsek podél Tomanovy ulice bude zachován jako klidová část. Dojde tedy k rekonstrukci chodníku, nikoliv k jeho rozšíření a proměně v bruslařskou dráhu, jejíž vybudování by se neobešlo bez podstatné redukce zeleně.

Pro celou dosavadní proceduru bylo charakteristické široké zapojení veřejnosti. Kdo chtěl, měl možnost promluvit do výsledné podoby Plánu pro Ladronku, a to hned na několika frontách – vyplnit dotazník, zúčastnit se některého z plánovacích setkání či alespoň přijít na veřejnou prezentaci celého záměru.

Nyní bude následovat finalizace navrhovaných úprav do konečné podoby – tak, aby Městská část Praha 6 mohla přistoupit k postupné realizaci Plánu pro Ladronku.

 

Zuzana

Leave a reply