Bude více informací?

Bude více informací?

Stavbu nové haly chystá gymnastický klub SK Hradčany – hala by měla vzniknout na místě tenisového kurtu nad současnou budovou, stávající vstupní budova je zvýšena o jedno patro. Stavba je sice na katastrálním území Prahy 1, ale gymnastická přípravka je hojně využívána dětmi z Prahy 6, proto bychom uvítali více vizualizací a zákresů do širšího okolí a projednání s Prahou 6 a Institutem plánování a rozvoje Prahy tak, aby řešení bylo v souladu s projektem rekonstrukce Bělohorské. Současný stav tristního přístupu pro pěší a živelné parkování v okolí určitě neodpovídá idylce zobrazené na vizualizacích.

Za velkou škodu bychom považovali, kdyby zmizely balvany u vstupu, které jsou nedílnou součástí hradčanské gymnastiky. Děti chodí po cvičení lézt nebo posedět na sluncem vyhřáté kameny.

Zuzana

Leave a reply