Spolky požadují rozvojovou koncepci Strahova

Spolky požadují rozvojovou koncepci Strahova

Stanovisko břevnovských spolků ke stavebnímu záměru „Sportovní centrum Ladronka“

Vážení členové rady MČ P6, jak možná víte, v oblasti starého Břevnova se schyluje k další masivní zástavbě. Tentokrát jí má padnout za oběť bývalé fotbalové hřiště pod Televizní věží.

Místo, kde břevnovský fotbal oslavil v roce 2006 stoleté výročí své slavné existence, by pamětník v těchto dnech nepoznal. Nejdříve zmizela tribuna, pak branky, osvětlení, nakonec došlo na kabiny a loni na jaře šla k zemi legendární hospoda u rohového praporku. Trávník je také pryč, v rámci výstavby bytového komplexu Residence La Crone se hřiště proměnilo v zázemí pro těžkou mechanizaci.

Má to svoji neúprosnou logiku, neboť v důsledku restitučních řízení se větší část hřiště ocitla v soukromém vlastnictví, v minulém roce majitel vykoupil od státního podniku Česká pošta i poslední, zbývající část. Podle platného územního plánu ovšem této ploše náleží funkce SP, tedy sport. A je tedy zarážející, že Komise územního rozvoje MČ P6 odsouhlasila záměr vybudovat zde pětipodlažní komplex s nejasným skutečným využitím.

Celý projekt budí podezření, že pro investora je sportovní využití pouhou zástěrkou pro bytovou výstavbu. Stávající sportovní plochu fotbalového hřiště o výměře 7300 m² projekt redukuje více než sedminásobně na pouhých 970 m². Zbývající plocha je zastavěna šesti budovami kde mají být kanceláře, služební byty, hotelové byty, víceúčelové sály a garáže. Nepoměr mezi skutečně sportovními prostory a prostory pro jiné účely je evidentní.

Jistě je možné uvažovat o jiném sportovním využití této plochy, než je fotbalové hřiště, stejně jako o vybudování nezbytného zázemí. Předcházet by tomu ovšem měl proces zpracování koncepce rozvoje pro celou širší oblast Strahova, během něhož bude městská část definovat svoji představu o struktuře a funkci tohoto území. Místo toho jsme svědky postupu, který považujeme za velmi nesystémový a nebezpečný.

Schválení tohoto záměru komisí územního rozvoje je o to nepochopitelnější, že je v současné době zpracovávána změna územního plánu Z 2839/00, která obsahuje i území tohoto záměru a která by měla toto území koncepčně řešit.

Není to poprvé, kdy radnice tahá v rozhodování o budoucnosti této části Prahy 6 za kratší konec, důkazem může být již zmíněné sídliště La Crone: na místě zahrádkářských kolonií vznikl uzavřený areál se sedmi desítkami bytů, přičemž samospráva rezignovala na možnost přimět investora k tomu, aby uvažoval v urbanistickém kontextu a více zohlednil těsné sousedství památkové zóny a prostupnost celého území.

Vážení členové Rady MČ P6, žádáme vás o jasné vystoupení proti tomuto záměru v rámci probíhajícího územního řízení a o zpracování strategické koncepce, která nebude lokalitu nesmyslně vytěžovat, ale naopak zachová hodnoty této tradiční sportovní plochy.

V Praze dne 4. 2. 2018

Marek Šálek za Sdružení Tejnka, z.s.

Michal Chylík za Zelený Břevnov, z.s.

Michal Volf za Spolek Pro Břevnov

Zuzana

Leave a reply