Quo vadis, polikliniko?

Quo vadis, polikliniko?

Jsme zaskočeni postupem radnice v případě vyřazení článku „Quo vadis, polikliniko?“ autora Michala Volfa ze spolkové stránky prosincové Šestky. Redakce Šestky cenzuru zdůvodňuje nevhodným obsahem článku. Článek byl vyřazen, protože prý neodpovídá tomu, k čemu byla spolková stránka vyhrazena, a to k prezentaci činnosti spolků. S tímto zdůvodněním nesouhlasíme. Stránka spolků vznikla v Šestce na základě dohody se starostou před dvěma lety. Spolky dostaly v každém čísle Šestky jednu tiskovou stranu, kde mohou informovat čtenáře o svém pohledu na nejdůležitější oblasti činnosti radnice, konstruktivně a kriticky hodnotit projekty a kauzy, nebo představovat náměty na zlepšení. Jak je uvedeno v záhlaví stránky, jedná se o autorské texty spolků, nevyjadřující postoje MČ, odpovídají za ně pode-psané spolky. Cílem textů není poškozovat radnici nebo se účastnit politického boje. Cílem je společně usilovat o zlepšení v místě, kde žijeme. Na základě konzultace s právníky jsme přesvědčeni, že publikováním článku by nedošlo k porušení tiskového zákona o vyváženosti tiskovin vydávaných samosprávnými orgány, jak bylo ze strany radnice namítnuto. Autor článku vycházel z informací získaných přímo od zainteresovaných stran a také z veřejně dostupných mediálních výstupů. Názory, které v článku zaznívají, tak reprodukují skutečnost a reflektují názor části obyvatel Břevnova. O skutečných důvodech cenzury nechceme spekulovat. Aktuálně: Nyní to po dohodě s redakcí Šestky vypadá tak, že článek by měl být otištěn v únorovém čísle v nezměněné podobě s tím, že radnice k tomu chystá nějaké vysvětlení neboli odpovědi na otázky, které článek nabízí. Smyslem článku však nebylo, aby jeho otázky někdo zodpovídal, otázky jsou v tomto případě literární formou, a funkce článku je čistě oznamovací.

Quo vadis, polikliniko?

Otazníky ohledně budoucnosti Polikliniky Pod Marjánkou: Věděli jste, že je poliklinika zapsána mezi slavné stavby Prahy 6 ve stejnojmenné knize z roku 2009? Že polikliniku v Břevnově navrhl stejný architekt jako oceňovaný plavecký stadion v Podolí nebo skvost mezi předválečnými bytovými domy dejvický Skleňák? Že městská část má Kancelář architekta neboli odbor, který má dohlížet na veškeré územní a stavební zásahy, ale k rekonstrukci polikliniky prakticky nedostal šanci se vyjádřit, aby se nenarušil hladký průběh přípravy stavby? Komu hladký průběh územních a stavebních řízení v Praze 6 vyhovuje? Proč chybí respekt k hodnotným stavbám, kterých na Praze 6, a ani v Břevnově, zas tolik nemáme? Proč projektovou dokumentaci, na kterou je vydané platné stavební povolení, projektovala firma specializující se na dopravní a inženýrské stavby, hlavně silnice a dálnice, a ne renomovaný ateliér v intencích renomé původního autora? A má vůbec smysl takovou dokumentaci použít, když odborné posouzení této dokumentace říká, že projektu chybí zadání? Proč hlavními kritérii pro výběr zhotovitele na dopracování dokumentace do fáze realizační je nejnižší cena a nejkratší doba přípravy? Myslíte si, že takové zadávací podmínky povedou ke skutečně kvalitnímu výsledku? Proč městská část má místo odboru investic firmu SNEO, která prakticky rozhoduje i o stavbách, které pro městskou část pouze spravuje, a to z čistě ekonomicko-technologického hlediska, ale nikoli z hlediska skutečné kvality stavby? Je správné, že díky této firmě nepodléhá investiční činnost radnice veřejné kontrole? Proč není možné veřejnosti jasně a včas prezentovat postup v přípravě rekonstrukce tak funkčně i architektonicky významného objektu, jakým poliklinika je? Je chyba pouze v komunikaci mezi lékaři a radnicí, jak tvrdí radnice? Skutečně není na radnici nikdo odpovědný, kdo by si řekl, takhle to přece nejde, vezmu si tu věc na starost a udělám to s vidinou kvality i za cenu, že se do konce mého mandátu stavba nerozběhne, ale že se pouze uskuteční proces hodný následování? Skutečně?

Michal Volf, Spolek Pro Břevnov

Zuzana

Leave a reply