Tisková zpráva spolků Pro Břevnov, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka

Tisková zpráva spolků Pro Břevnov, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka

V posledních měsících bylo v Břevnově hodně rušno kvůli záměru rozšířit bruslařskou dráhu do dosud klidné části Areálu volného času Ladronka. In-line okruh měl ukousnout část zeleně podél Tomanovy ulice, kudy vede chodník, která – právě jako azyl před bruslaři – využívají pěší (rodiny s dětmi, senioři, pejskaři). Protože Městská část Praha 6 pokračovala v prosazování záměru i poté, co z ankety, kterou sama uspořádala, vzešel opačný výsledek (většina respondenti odmítla prodloužení bruslařské dráhy na úkor pěšáků), vznikla petice, která získala přes 1100 podpisů.

V reakci na tuto petici došlo 14. června v usedlosti Ladronka k setkání s reprezentanty radnice, kterého se zúčastnilo zhruba padesát zástupců veřejnosti. Z víceméně věcné diskuse mezi všemi stranami (místní rezidenti, bruslaři, zástupci Kanceláře architekta MČ P6, dva radní a starosta) vyplynulo, že nejvhodnější postup bude následující.

1. Dojde k sestavení pracovní skupiny, která bude složena jak ze zástupců radnice, tak ze zástupců spolků a dalších subjektů.

2. Bude uspořádána participace, která bude mít podobné parametry jako mělo hledání nové koncepce Bělohorské ulice v letech 2015 – 2016 (v gesci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

3. Výstup může mít i několik variant.

Varianta rozšíření bruslařské dráhy podél Tomanovy ulice byla všemi stranami odmítnuta jako nevhodná. Bude rovněž přehodnocena smlouva s nájemcem pozemku u tenisových kurtů (asfaltové hřiště a betonové ruiny), která dlouhodobě brání vhodnějšímu využívání této části areálu veřejností. Tím snad končí konfrontační část debaty o budoucnosti Ladronky – unikátní a všemi skupinami obyvatel hojně navštěvované pláně, která si zaslouží víc, než jen další rozšiřování asfaltu ve prospěch bruslařů. Budeme se těšit na další etapu, která ukáže, jakou Ladronku chtějí lidé skutečně mít.

 

Za spolky

Pro Břevnov, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka

Michal Volf, Michal Chylík a Marek Šálek

——————————-

Zastupitelstvo projednalo petici Ladronka pro všechny se závěry:

upustit od záměru rozšíření bruslařské dráhy při severní pěší cestě u Tomanovy ulice
bude proveden participační proces pro přípravu budoucího rozvoje volnočasového areálu Ladronka
dojde k jednání vedoucímu k nápravě pro MČ nevýhodných majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků při tenisových kurtech

Ještě jednou děkujeme!

 

Zuzana

Leave a reply