Tisková zpráva spolků Pro Břevnov, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka