zbj_logo_barva

„Zažít Břevnov jinak” je akce, která se koná v rámci celopražské události „Zažít město jinak”. Jedná se o pouliční sousedskou slavnost, která zapojuje místní podniky i obyvatele do kulturního a společenského programu. Podstatnou součástí akce je zklidnění dopravy v místě konání a odstranění parkujících aut. Tímto dočasným zásahem dojde k výrazné proměně místa a zkvalitnění prostředí tak, aby si ho lidé mohli zažít a vychutnat tak, jako jindy nemohou.

Od roku 2013 se slavnost přestěhovala z Tejnky do centra Břevnova – na Bělohorskou třídu a okolí. Festival oživuje prostranství okolo Drinopolu – schody a park, ale i část ulice Bělohorská, kterou vnímáme jako důležitou fyzickou i společenskou tepnu naší čtvrti. Břevnovu chybí přirozené centrum lokality jako náměstí nebo náves, proto se ho touto cestou snažíme alespoň na jeden den vytvořit. Utlumí se doprava a místo na jeden den ožije jako prostor pro setkání břevnovských obyvatel.

Cílem slavnosti je sbližování a poznávání sousedů, podpora lokálních podniků a posilování vztahu občanů ke svému okolí.

Důležitou součástí slavnosti je také kulturní a sportovní program, který je z velké části realizován místními organizacemi, obyvateli a spolky. Realizujeme koncerty, divadelní představení, projekce, soutěže pro děti i dospělé, výtvarné dílny či besedy. Usilujeme o co největší zapojení místních obyvatel, podnikatelů, živnostníků a spolků. Chcete-li se k nám přidat, napište nám na info@probrevnov.cz

Akce je součástí projektu Zažít město jinak.

Zažít město jinak je oslavou ve veřejném prostoru města. Na jeden den se otevřou ulice v Praze občanům, kteří dostanou unikátní šanci poznat své sousedy, své sousedské podniky a místo, ve kterém žijí. Prostor, kterým obvykle jen procházejí či projíždějí cestou do práce či do školy se stane prostorem pro život. Chodníky se z místa pro zaparkovaná auta stanou opět veřejným prostorem. Festival se koná po celé Praze. Hlavním organizátorem je iniciativa Auto*Mat, která navrhla základní ideu. Samotný program vytváří místní organizátoři, např. místní sdružení či podniky. Více na www.zazitmestojinak.cz

Fotografie z předchozích ročníků slavnosti najdete v naší fotogalerii.