Výzva k účasti na Zažít Břevnov jinak 2019

Loňské sousedské setkání se povedlo a vzpomínali jsme na ně ještě dlouho. Pojďme spolu zase zabydlet prostor před poliklinikou. Břevnované! Třetí zářijovou sobotu doražte před polikliniku. Dáme si něco dobrého

Share
Volební anketa břevnovských spolků

Břevnovské spolky Pro Břevnov, Malovanka, Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka společně připravily předvolební anketu ke komunálním volbám 2018, jejímž cílem je možnost poskytnout místním voličům určité vodítko, podle kterého by

Share